Debattartikel i tidningen Dagen

Idag den 5 maj skriver Kyrka för Fairtrade i en debattartikel i tidningen Dagen om att fika Fairtrade för kvinnors rättigheter.

Kan man fika för kvinnors rätt till utbildning? Ja, det är inte så långsökt som det låter. Under World Fairtrade Challenge och World Fair Trade Day samlas människor över hela världen i tusentals fikapauser för att uppmärksamma att rättvis handel och Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom som producerar våra varor.

Det finns gott om bibelord som uppmanar oss att ta hand om de fattiga, agera utifrån allas lika värde och verka för rättvisa i vår värld. I det största budet ingår det att vi ska älska vår nästa. Vi har alla ett ansvar att på många olika sätt verka för att Guds rike skall komma, här på jorden. Där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Men sanningen är att denna rättvisa och jämlikhet ännu inte blivit verklighet.

I vår värld är det många färre kvinnor än män som får eller kan gå i skolan[1]. Detta beror mycket på könsroller där kvinnors plats är i hemmet, vilket gör att pojkar och män i större utsträckning prioriteras för utbildning. Det bidrar i sin tur till att kvinnor är underrepresenterade i betalt arbete, men överrepresenterade i obetalt arbete som utförs hemma eller under någon annan familjemedlems namn. De kvinnor som lönearbetar är dessutom mer drabbade av osäkra arbetsförhållanden än män, eftersom de oftare utsätts för trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

Inom Rättvis handelsrörelsen finns det flera aktörer som arbetar med att motverka denna orättvisa på olika sätt.  En av dem är Föreningen för Fairtrade som arbetar för att stärka jämställdhet och kvinnors ställning på arbetsplatsen. I deras kriterier gäller bland annat totalförbud mot diskriminering på arbetsplatsen. De ger även stöd och utbildning i jämställdhetsfrågor och demokratiutveckling. Dessutom används ofta den försäljningsbaserade Fairtrade-premien till att få bättre tillgång till vatten, sjukvård, barnomsorg och transporter, och även till verktyg för att kunna bearbeta mat. På så vis kan tiden som kvinnor lägger på obetalt hushållsarbete minska, och fokus kan istället läggas på avlönat arbete, utbildning eller praktik.

När Patience Adzimah var liten hade inte hennes familj råd att skicka henne till skolan. Nu är hon 45 år gammal och fyrbarnsmamma. Hon visste redan som barn att utbildning var viktigt och är glad att nu få arbeta på en stor Fairtrade-certifierad bananplantage i Ghana.  Här får de anställda möjlighet att utbilda sig, framför allt kvinnorna. Genom Fairtrades premiepengar har också hennes barn tillgång till utbildning. Patience son läser till läkare och hennes dotter vill bli sjuksköterska. Premiepengarna har också bekostat sjukförsäkringen för alla anställda på plantagen. Tack vare detta överlevde hennes man en sjukdom som för några år sedan krävde en operation som de annars inte hade haft råd med.

Det kristna livet är fullt av symboliska handlingar som ska påminna oss om heliga och goda budskap och värderingar. Låt oss inte ringakta den enkla handlingen att fika Fairtrade-märkt, det påminner oss om att älska våra bröder och systrar som har andra levnadsförhållanden än vi. En fikapaus gör verklig skillnad för den som har producerat ditt Fairtrade-kaffe eller den där mumsiga chokladbiten. Det ligger också en symbolik i att vi fikar tillsammans, trots att vi gör det på olika platser. Det ger oss ett större sammanhang och en starkare gemensam röst i samhället och i världen som säger att vi vill verka för rättvisa, inte minst genom våra dagliga val.

Under World Fairtrade Challenge, 11-13 maj, och World Fair Trade Day, 13 maj, samlas vi för att visa att ju fler vi är som fikar Fairtrade och handlar för allas rättigheter, desto större skillnad gör vi för kvinnorna och männen som odlar och producerar våra varor, bland annat genom att de får möjlighet till utbildning, likabehandling och bättre betalt för sitt arbete!

Undertecknade representerar de kyrkor och organisationer som ingår i Kyrka för Fairtrades arbets- och styrgrupp, som Sveriges kristna råd samordnar:

Amanda Björksell, Svenska kyrkans Unga
Elisabeth Korswing, koordinator, Sveriges kristna råd
Emmy Dahlquist, Frälsningsarméns ungdomsförbund
Fanny Ljungholm,
frälsningsofficer, Frälsningsarmén
Els-Marie Carlbäcker, samordnare, Equmeniakyrkan
Henrietta Eurenius, projektledare, föreningen Fairtrade Sverige
Karin Wiborn
, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Maria Granefelt,
Tf Generalsekreterare, föreningen Fairtrade Sverige
Maria Lövström
, ordförande, organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Urban Jorméus
, enhetschef, Svenska kyrkan

Fakta Kyrka för Fairtrade:
Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Idag finns det över 160 diplomerade församlingar i olika samfund runt om i landet. Du är välkommen att anmäla en fikapaus som du håller i en av dina kyrkliga verksamheter under 11-13 maj på www.fairtradechallenge.se och registrera den till laget ”Kyrkor för Fairtrade”, oavsett om din kyrka är diplomerad eller inte.

[1] http://datatopics.worldbank.org/gender/topic/education

Bokmärk permalänk.