Fairtrade ger en ljusare framtid

Väljer du schyssta bananer? Som konsument bidrar du då till bättre arbets och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. I oktober 2014 hade Fairtrade Sverige besök av bananodlare från Ghana som berättade om effekterna av Fairtrade.

Besök från Ghana

Under Fairtrade fokus-veckorna i oktober 2014 hade Fairtrade Sveriges besök från Ghana. Ovan är Patience Admizah, Kwame Banson och Prosper Tamakloe på Götgatan i Stockholm. De medverkade vid Fair Trade Forum i Jönköping och hade även möjlighet att vara med på gudstjänsterna i två församlingar i Stockholm. Deras berättelser visar tydligt på de positiva effekterna av Fairtrade.

Kwame Banson från Fairtrade Africa berättade att man nästan kan vara säker på att odlaren inte får sina kostnader täckta i konventionell, vanlig odling. Fairtrade däremot ger odlaren en inkomst som inte går under minimilönen eller minimipriset. Utöver det får odlaren en premie, en extra peng, som används för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt t.ex. i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Långa avtal är en viktig del av Fairtrade – odlaren kan planera produktionen och till exempel göra omställning till ekologisk odling. Om produktionen är Fairtrade-certifierad betyder det att många kemikalier är förbjudna, att bli certifierad är för många odlare ett steg till att i framtiden bli ekologisk. Omställningen tar cirka 2-3 år innan man vinner något på det, därför ger Fairtrade-premien en buffert och möjligheten att ställa om.

På bananplantaget Golden Exotics i Ghana där Patience Admizah arbetar har man valt att använda premiepengarna till skolavgifter för barnen. Premien finansierar sjukvårdsförsäkring, lunch och arbetskläder för alla anställda. – Utan sjukförsäkringen hade min man inte levt i dag, berättar Patience. Han var mycket svårt sjuk och familjen hade inte haft möjlighet att bekosta operationen utan försäkringen. På frågan om vad Fairtrade har betytt för odlarna svarade därför Patience: – Jag brukar alltid säga: utan Fairtrade – inget liv. I och med att Fairtrade finns kan jag se en ljusare framtid.

Patience utstrålader mer en positiv förändringsvilja snarare än tålamod som hennes namn betyder på svenska. När kvällen i Kummelby kyrka där odlarna medverkade närmade sig sitt slut sa en av deltagarna: – Patience, jag skulle vilja ge dig ett nytt namn – Courage (mod). Tack för att ni har uppmuntrat oss här i Sverige att göra kloka val i matbutiken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon