Om Rättvis handel

Varor som kallas ”rättvist handlade” kan antingen vara certifierade av Fairtrade (tidigare Rättvisemärkt) eller komma från en producent som följer kriterier för rättvis handel från World Fair Trade Organisation.

Varför rättvis handel?

Barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, sexuella trakasserier, minimalt betalt…

Kaffe bönor i händerBakom de varor som florerar i den dagliga handeln finns ofta berättelser med beskrivningar som dessa. Globaliseringen har lett till utvecklingsmöjligheter för många länder, men inte sällan kommer människor i kläm på vägen.

Rättvis handel syftar till att förbättra villkoren för de som producerar de varor vi konsumerar.

 Många producenter i utvecklingsländer har ofta begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna agera där, och sälja sina produkter, tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva, sin familj och utveckla sitt lokalsamhälle.

Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram. Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är inte bistånd –  det är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling.

Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare i utvecklingsländer. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter aktivt engagerade i att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som den konventionella internationella handeln.

Vad är etisk handel? Etisk handel

Inom etisk handel försöker organisationer påverka den konventionella handeln att ta ansvar för under vilka förhållanden varorna tillverkas. Ibland anses etisk handel hamna utanför definitionen av rättvis handel. Men även om metoder och resultat kan skilja sig åt mellan de olika inriktningarna är målet detsamma – att förbättra villkoren för producenter och anställda i producentländerna. Många företagsoch organisationers arbete med etik går under rubriken Corporate social responsibility (CSR).

Texten ovan kommer från Nätverket Rättvis handel

Läs mer om olika märkningar här >>

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon