Hur börjar vi?

Diplomeringen fasas ut under 2020 och vi tar tyvärr inte emot några nya ansökningar. Sidan ligger kvar till 31 december 2020.

Vad kul att ni också är en Kyrka för Fairtrade stor

Forma en styrgrupp

Det är en styrka och en glädje att vara flera i arbetet med rättvis handel, det gör också arbetet mindre sårbart. Församlingens internationella grupp/kommitté eller missionsråd är ett passande sammanhang för Kyrka för Fairtrade-processen.

– Utse en person i gruppen som blir kontaktperson mellan församlingen och Sveriges kristna råd.

En bra ingång till rättvis handel är att gå en ambassadörsutbildning för Fairtrade.

Sätt er in kriterierna och inled arbetet

Läs igenom Kyrka för Fairtrades kriterier och gör en uppskattning över församlingens befintliga och framtida arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Har ni arbetat länge med rättvis handel uppfyller ni säkert redan flertalet kriterier. Är ert engagemang relativt nytt har får ett mål att arbeta mot på lite längre sikt. Tänk på att diplomeringen inte är slutet på ert arbete utan ett synligt ”kvitto” på ert engagemang före och efter diplomering.

En del i kriterierna är aktivitet under Fairtrades höstkampanj eller Fikakampanjen Fairtrade Challenge, på våren. Missade ni att genomföra aktiviteter under de senaste kampanjerna kan ni arbeta för diplomering i anslutning till kampanjveckorna då Sverige sjuder av aktiviteter för rättvis handel. Höstkampanjen infaller alltid vecka 41 och 42.

>Se kalendariet för andra viktiga händelser och kampanjer.

Förbered för ett formellt beslut

För att kunna bli diplomerade behöver ni ha tagit ett formellt beslut i församlingens högsta beslutande organ, på ett församlingsmöte, kyrkoråd eller motsvarande. Beslutet om att fortsätta vara en Kyrka för Fairtrade förnyar ni sedan varje år i samband med årsuppföljning av alla diplomerade församlingar.

För att beslutsfattarna ska ha på fötterna inför beslutet behöver de bli informerade om vad åtagandet innebär och få generell information om rättvis handel.

Tips för att förankra församlingens beslutsfattare i frågan:

Visa filmer

På Fairtrade Sveriges webbplats finns många intresseväckande filmer om hur produktmärkningen fungerar i praktiken. Flera filmer har kortversioner.

>Fairtrades filmbank

Håll ett föredrag

Använd vårt utbildningsmaterial och hemsida för att läsa på om Kyrka för Fairtrade inför föredraget.

> Utbildningsmaterial Kyrka för Fairtrade 

> Presentation om Kyrka för Fairtrade och rättvis handel

> Presentation om Fairtrade

Bjud in en föredragshållare

Ofta kan det upplevas berikande att lyssna till en extern föredragshållare. Bjud in en föreläsare från Fairtrade Sverige eller Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. De kan skräddarsy en föreläsning efter era önskamål.

> Kontakta Fairtrade

> Kontakta Fair Trade Återförsäljarna

Beslutsunderlag

Inkludera kriterierna för diplomeringen i beslutsunderlaget.

>Kriterier

Förslag till beslutsformulering:
Mot bakgrund av församlingens arbete med rättvis handel och etisk konsumtion och i enlighet med Kyrka för Fairtrade-kriterierna föreslår vi kyrkorådet/församlingsmötet/styrelsen att församlingen ansöker om att bli en diplomerad Kyrka för Fairtrade.

Ansök om att bli en Kyrka för Fairtrade

Om ni har tagit det formella beslutet och bedömer er är färdiga för att ansöka använder ni formuläret på vår hemsida. När vi får er ansökan bekräftar vi omgående att den har nått oss. Det går även bra att skicka in ansökan per post: Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd, Box 140 38, 167 14 Bromma

>Ansökningsformulär