Hur börjar vi?

Visa att din församling är med och gör skillnad genom att bli en Kyrka för Fairtrade. Oavsett om ni har arbetat med rättvis handel under lång tid eller precis börjat kan ni få vägledning i processen genom tipsen nedan.

Vad kul att ni också är en Kyrka för Fairtrade stor

 • Forma en styrgrupp

Det är en styrka och en glädje att vara flera i arbetet med rättvis handel, det gör också arbetet mindre sårbart. Församlingens internationella grupp/kommitté eller missionsråd är ett passande sammanhang för Kyrka för Fairtrade-processen.

– Utse en person i gruppen som blir kontaktperson mellan församlingen och Sveriges kristna råd.

– Maila oss gärna mailadresserna till gruppens medlemmar så att ni alla får ta emot Kyrka för Fairtrades nyhetsbrev.

En bra ingång till rättvis handel är att gå en ambassadörsutbildning för Fairtrade. Ta kontakt med utbildningsansvarig på Fairtrade om ni själva vill arrangera en ambassadörsutbildning. Kyrka för Fairtrade har även tagit fram ett utbildningsmaterial för detta ändamål.

 • Sätt er in kriterierna och inled arbetet

Läs igenom Kyrka för Fairtrades kriterier och gör en uppskattning över församlingens befintliga och framtida arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Har ni arbetat länge med rättvis handel uppfyller ni säkert redan flertalet kriterier. Är ert engagemang relativt nytt har får ett mål att arbeta mot på lite längre sikt. Tänk på att diplomeringen inte är slutet på ert arbete utan ett synligt ”kvitto” på ert engagemang före och efter diplomering.

En del i kriterierna är aktivitet under Fairtrade Fokus. Missade ni att genomföra aktiviteter under de senaste Fairtrade Fokus-veckorna kan ni arbeta för diplomering i anslutning till kampanjveckorna då Sverige sjuder av aktivism. Fairtrade fokus infaller vecka 41 och 42 år 2016. Fikadagen Fairtrade Challenge är torsdagen den 20 oktober 2016.

Läs styrdokumentet från Vallentuna församling 2012 som också är deras ansökan.

 • Förbered för ett formellt beslut

För att kunna bli diplomerade behöver ni ha tagit ett formellt beslut i församlingens högsta beslutande organ, på ett församlingsmöte, kyrkoråd eller motsvarande. Beslutet om att fortsätta vara en Kyrka för Fairtrade förnyar ni sedan varje år i samband med årsuppföljning av alla diplomerade församlingar.

För att beslutsfattarna ska ha på fötterna inför beslutet behöver de bli informerade om vad åtagandet innebär och få generell information om rättvis handel.

Några tips för att förankra församlingens beslutsfattare i frågan:

 • Visa filmer

På Fairtrade Sveriges webbplats finns många intresseväckande filmer om hur produktmärkningen fungerar i praktiken. Flera filmer har kortversioner.

Gå till Fairtrades filmbank

 • Håll ett föredrag

Använd vårt utbildningsmaterial och hemsida för att läsa på om Kyrka för Fairtrade inför föredraget.  Hör av dig så mailar vi en powerpoint-presentation som du kan använda dig av. Presentationer om Fairtrade går att ladda ner från deras hemsida.

 • Bjud in en föredragshållare

Ofta kan det upplevas berikande att lyssna till en extern föredragshållare. Kyrka för Fairtrade och Föreningen för Fairtrade har en lista över resurspersoner som gärna håller föredrag i kyrkor och församlingar. Kontakta oss för att få del av den.

 • Beslutsunderlag

Inkludera dokumentet Ansökan Kyrka för Fairtrade 2016 i beslutsunderlaget. Dokumentet finns att ladda ner på vår hemsida.

Förslag till beslutsformulering: Mot bakgrund av församlingens arbete med rättvis handel och etisk konsumtion och i enlighet med Kyrka för Fairtrade-kriterierna föreslår vi kyrkorådet/församlingsmötet/styrelsen att församlingen ansöker om att bli en diplomerad Kyrka för Fairtrade.

 •   Ansök om att bli en Kyrka för Fairtrade

Om ni har tagit det formella beslutet och bedömer er är färdiga för att ansöka använder ni formuläret på vår hemsida. När vi får er ansökan bekräftar vi omgående att den har nått oss. Det går även bra att skicka in ansökan per post: Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd, Box 140 38, 167 14 Bromma

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
 • Följ oss

  social_facebook_box_blue
  twitter ikon