Kriterier

Sedan 2009 har diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) funnits i Sverige. 2020 fasas diplomeringen ut, men engagemanget forsätter! Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges kristna råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade. Kriterierna nedan gäller från 1 januari 2016. 

Diplomeringen fasas ut under 2020.
Sidan kommer finnas kvar till 31 december 2020. 

 

Ladda ner en pdf med kriterierna här:
Eller läs kriterierna här nedan.

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har följande kriterier

1. Fairtrade-märkta produkter

 • Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och personalfikan.
 • Kyrkan eller församlingen använder också andra produkter som är Fairtrade-märkta eller rättvist handlade.

Tips: Fairtrade-märkta produkter finns numera i de flesta matbutiker. På Fairtrades webbplats kan du se en komplett lista på alla produkter som är Fairtrade-märkta.

World Fair Trade Organization (WFTO) har en märkning av rättvist handlade varor, t.ex. hantverk och textilier.

Rättvist handlade och Fairtrade-märkt produkter kan också beställas direkt från grossister som Sackéus, The House of Fair Trade, La Maison Afrique, IM Fair Trade (Individuell Människohjälp) och Others. Många församlingar har sedan länge en rättvis handelsbod och säljer själva rättvis handel och Fairtrade-produkter.

 

Sveriges kristna råd tar fram en inköpsguide för produkter som ofta används i kyrkor och församlingar, t.ex. blommor, kakao, fotbollar, textilier, juice, vin m.m. med även profilprodukter. Guiden uppdateras årligen.

 

2. Kunskap

 • Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, konfirmationsundervisningar, i församlingsbladet och i predikan.

Tips: Utbildningsmaterialet ”Kyrka för Fairtrade” är riktat till alla som vill engagera sig i rättvis handel och etisk konsumtion i sin kyrka eller församling. Ladda ner Utbildningsmaterial Kyrka för Fairtrade oktober 2014

 

På webbplatsen finns även gudstjänstmaterialet ”Låt oss inte älska med tomma ord” samt tips på material och länkar till andra organisationer som arbetar med handel, etisk konsumtion och rättvisefrågor.

 

Församlingar som visar ansöker om diplomeringen eller visar intresse för att göra det får ett startkit med information skickat till sig. Här ingår utbildnings- och gudstjänstmaterialet.

 

Bra information finns på webbplatser hos Diakonia, Svenska kyrkans internationella arbete, Frälsningsarmén, PMU, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och Fairtrade Sverige. Församlingar har också möjlighet att bjuda in utbildade ambassadörer för Fairtrade som kan hålla föredrag. Kanske vill församlingen själv eller i samverkan med andra aktörer hålla i en egen ambassadörsutbildning? I dokumentet Inbjudan att vara värd för en ambassadörsutbildning Kyrka för Fairtrade beskrivs vad ett värdskap innebär.

 

Hör av er till oss om ni behöver hjälp att hitta utbildade ambassadörer eller instruktörer med särskild erfarenhet av att föreläsa i församlingar och andra kyrkliga sammanhang.

 

På hösten varje år inbjuder Nätverket rättvis handel till Fair Trade forum, en mötesplats för att få inspiration och kunskap i arbetet med rättvis handel och Fairtrade.

 

3. Opinion

 • Kyrkan eller församlingen gör några utåtriktade aktiviteter eller aktioner varje år för att bilda opinion för rättvis handel och Fairtrade, förslagsvis i samband med kampanjer som World Fair Trade Day (14 maj år 2016), kampanjveckorna Fairtrade Fokus eller Kyrkornas globala vecka, vecka 47.
 • Kyrkan eller församlingen engagerar sig i Fairtrade Fokus, som 2016 infaller vecka 41-42. Fairtrade Challenge, fikadagen för Fairtrade, äger rum torsdagen den 20 oktober 2016. Alla fikapauser i församlingar och kyrkor kan anmälas i laget ”Kyrkor för Fairtrade”.

Tips: Utåtriktade aktiviteter kan vara allt från att ordna provsmakningar av Fairtrade-märkta produkter i samarbete med någon lokal affär, skriva en insändare till lokaltidningen, bjuda in en ambassadör för Fairtrade att hålla i en informationskväll om Fairtrade eller ordna en debatt om världshandel och internationell rättvisa.

 4. Samarbete

 • Kyrkan eller församlingen samarbetar med goda krafter lokalt kring rättvis handel och etisk konsumtion t.ex. andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, världsbutiker och Fair Trade Shops, kommunen, idrottsföreningar och näringslivet.
 • Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en sådan finns lokalt.

Tips: Föreningen för Fairtrade Sverige har ca 45 medlemsorganisationer och flera av dem är säkert aktiva lokalt på orten där församlingen verkar. Kanske kan församlingen ta kontakt med dessa för att ordna gemensamma arrangemang och/eller aktiviteter? På Fairtrade Sveriges webbplats finns en lista på föreningar som är medlemmar i Föreningen för Fairtrade Sverige.

 

Fairtrade City är en diplomering av städer som engagerar sig för etisk konsumtion. I varje sådan stad finns en styrgrupp som samordnar aktiviteter. På Fairtrades webbplats finns en lista på alla städer i Sverige som är diplomerade. Om inte er kommun är diplomerad kanske kyrkorna kan ta initiativ till att bilda en styrgrupp för att få staden diplomerad? Läs mer om Fairtrade city på: www.fairtradecity.se

 

5. Information och organisation

 • Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina idéer, berättar om sina aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till koordinatorn på Sveriges kristna råd.
 • En kyrka/församling som ansöker om diplomering tar ett beslut i ett beslutande organ om att bli en Kyrka för Fairtrade.
 • Varje år under diplomeringen aktualiserar kyrkan/församlingen Kyrka för Fairtrade vid ett lämpligt möte t.ex. styrelsemöte/församlingsmöte/kyrkoråd/kyrkofullmäktige.
 • Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan se ut på olika sätt, antingen utgöras av hela eller delar av internationella gruppen, missionsrådet, församlingens styrelse eller vara en specifik Kyrka för Fairtrade-styrgrupp.

Tips: Rapportering sker i samband med ansökan samt i årsuppföljningen som genomförs varje år. En anledning till att vi vill att församlingarna rapporterar om sina aktiviteter är att sprida exempel och motivera andra församlingar i deras engagemang.

 

I årsuppföljningen uppmuntras de som vill vara med i Kyrka för Fairtrades Guldkorn att skicka in sina särskilt kreativa eller bra exempel. De fem kyrkor/församlingar som utses av arbetsgruppen till Kyrka för Fairtrades Guldkorn får pris och läggs upp på webbplatsen och i nyhetsbrevet.

Årlig avgift för diplomerade församlingar

Från och med verksamhetsåret 2014 omfattas diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr.
Den främsta anledningen till att årsavgiften infördes från verksamhetsåret 2014 är för möjliggöra spridning av Kyrka för Fairtrade till fler kyrkor och församlingar runt om i Sverige.  Om årsavgiften kommer att innebära ett problem ber vi er att höra av er inför er ansökan.

Läs mer Om-kyrka-for-fairtrade-arsavgift-2016