Årsavgift

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade omfattas av av en årsavgift på 1000 kr med möjlighet för nedsatt avgift.

Bakgrund: Kyrka för Fairtrades styrgrupp och arbetsgrupp bestämde under hösten 2013 att diplomeringen från och med verksamhetsåret 2014 kommer att omfattas av en årsavgift. Avgiften aviserades om för diplomerade församlingar i års-uppföljningen för åren 2011 och 2012 samt i e-mail till församlingens kontaktperson där nedsatt avgift fanns som alternativ.

Årsavgiften bidrar till att minska sårbarheten och skapa långsiktighet i Kyrka för Fairtrades finansiering, möjliggöra spridning av verksamheten samt bidra till gemensamt ägarskap. Genom årsavgiften har vi kunnat förbättra utskicken av nyhetsbrev samt underlätta för fler regionala utbildningstillfällen och församlingsbesök.

Redan i dag finns det över 160 diplomerade församlingar! I och med årsavgifterna kan fler församlingar få stöd och uppmuntran i sitt arbete med rättvis handel.

Principer för årsavgiften:
Årsavgift för diplomeringen är 1000 kr. Om årsavgiften är ett problem kan församlingen ansöka om reducerad avgift. Församlingar som diplomerats efter juli betalar halva avgiften för det år som diplomeringen gäller och de som diplomeras efter oktober betalar ingen årsavgift det året. Sveriges kristna råd fakturerar församlingen årsavgiften.

Årsavgiften utgår från församlingen som enhet. Pastorat betalar sin årsavgift i relation till antalet församlingar. Maxavgift för pastorat är 5000 kr.

Om en distriktskyrka i en församling är diplomerad betalar distriktet sin årsavgift i relation till församlingens organisation. Maxavgift för distriktskyrkor i en församling är 3000 kr.

Om ni har frågor om årsavgiften eller funderar på att ansöka om reducerad avgift går det bra att höra av er till Kyrka för Fairtrades koordinator Elisabeth Korswing, 08-453 68 03 eller mail: elisabeth.korswing@skr.org

Läs mer om årsavgiften: om-kyrka-for-fairtrade-arsavgift-2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon