Årsavgift

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade omfattas av av en årsavgift på 1000 kr med möjlighet för nedsatt avgift.

Årsavgiften bidrar till att minska sårbarheten och skapa långsiktighet i Kyrka för Fairtrades finansiering, möjliggöra spridning av verksamheten samt bidra till gemensamt ägarskap.

Redan i dag finns det över 180 diplomerade församlingar! I och med årsavgifterna kan fler församlingar få stöd och uppmuntran i sitt arbete med rättvis handel.

Principer för årsavgiften:
Årsavgift för diplomeringen är 1000 kr. Om årsavgiften är ett problem kan församlingen ansöka om reducerad avgift. Församlingar som diplomerats efter juli betalar halva avgiften för det år som diplomeringen gäller och de som diplomeras efter oktober betalar ingen årsavgift det året. En faktura skickas efter diplomeringen och sedan i början av varje år.

Årsavgiften utgår från församlingen som enhet. Pastorat betalar sin årsavgift i relation till antalet församlingar. Maxavgift för pastorat är 5000 kr.

Om en distriktskyrka i en församling är diplomerad betalar distriktet sin årsavgift i relation till församlingens organisation. Maxavgift för distriktskyrkor i en församling är 3000 kr.

Om ni har frågor om årsavgiften går det bra att höra av er till Kyrka för Fairtrades koordinator Live Brathovde Häll