Ansökan

Här nedan kan församlingar ansöka om  diplomeringen Kyrka för Fairtrade.

Diplomeringen fasas ut under 2020, och vi tar tyvärr inte längre emot nya ansökningar.