Ansökan

Här nedan kan församlingar ansöka om  diplomeringen Kyrka för Fairtrade.

Klicka här för att ladda ner ansokan-kyrka-for-fairtrade-2016 i pdf-format.

 • * Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och personalfikan.

  * Kyrkan eller församlingen använder också andra produkter som är Fairtrade-märkta eller rättvist handlade.

  Beskriv hur ni har arbetat för att styra över församlingens egen konsumtion mot Fairtrade. Försök också uppskatta hur mycket församlingens konsumtion av Fairtrade-märkta produkter har ökat över tid.
 • * Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, konfirmationsundervisningar, i församlingsbladet och i predikan.

  Beskriv hur ni har arbetat för att öka församlingens kunskap om Fairtrade.
 • * Kyrkan eller församlingen gör några utåtriktade aktiviteter eller aktioner varje år för att bilda opinion för rättvis handel och Fairtrade, förslagsvis i samband med kampanjer som World Fair Trade Day (14 maj år 2016), kampanjveckorna Fairtrade Fokus eller Kyrkornas globala vecka, vecka 47.

  * Kyrkan eller församlingen engagerar sig i Fairtrade Fokus, som 2016 infaller vecka 41-42. Fairtrade Challenge, fikadagen för Fairtrade, äger rum torsdagen den 20 oktober 2016. Alla fikapauser i församlingar och kyrkor kan anmälas i laget ”Kyrkor för Fairtrade”.

  Beskriv församlingens utåtriktade arbete för Fairtrade och etisk konsumtion samt aktivitet under Fairtrade Challenge och Fairtrade fokus-veckorna. Berätta också gärna vilket mottagande detta arbete fått och vilka resultat det gett.
 • * Kyrkan eller församlingen samarbetar med goda krafter lokalt kring rättvis handel och etisk konsumtion t.ex. andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, världsbutiker och Fair Trade Shops, kommunen, idrottsföreningar och näringslivet.

  * Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en sådan finns lokalt.

  Beskriv hur församlingen arbetat tillsammans med andra aktörer för att främja rättvis handel och etisk konsumtion.
 • * Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina idéer, berättar om sina aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till koordinatorn på Sveriges kristna råd. Rapporteringen sker i en årsuppföljning som består av en webbenkät samt telefonsamtal vill utvalda församlingar.

  En kyrka/församling som ansöker om diplomering tar ett beslut i ett beslutande organ om att bli en Kyrka för Fairtrade. Varje år under diplomeringen aktualiserar kyrkan/församlingen Kyrka för Fairtrade vid ett lämpligt möte t.ex. styrelsemöte/församlingsmöte/ kyrkoråd/kyrkofullmäktige. Berätta vilket som är församlingens högsta beslutande organ och när beslutet att arbeta för utmärkelsen Kyrka för Fairtrade togs.

  Berätta när och av vilket beslutande organ som beslutet att arbeta för utmärkelsen Kyrka för Fairtrade togs.
 • * Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan se ut på olika sätt, antingen utgöras av hela eller delar av internationella gruppen, missionsrådet, församlingens styrelse eller vara en specifik Kyrka för Fairtrade-styrgrupp. Berätta om hur församlingen styrgrupp är organiserad.

  Berätta om hur församlingen styrgrupp är organiserad.
 • Från och med verksamhetsåret 2014 omfattas diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr med möjlighet för nedsatt avgift.

  Faktureringen av Kyrka för Fairtrades årsavgift sker under mars månad för redan diplomerade församlingar och i samband med diplomering för församlingar som blir Kyrka för Fairtrade under 2016.

  Bekräfta här att ni är införstådda med att Kyrka för Fairtrade har en årsavgift.
 • Om församlingen vill informera om något som inte tagits upp i frågorna ovan går det bra att inkludera den informationen i ansökan. Det går också att skicka eller maila bilder från aktiviteter.

  Bekräfta här att ni är införstådda med att Kyrka för Fairtrade har en årsavgift.
 • Kontaktuppgifter
 • Om församlingen vill informera om något som inte tagits upp ovan går det bra att ladda upp ett dokument här. Det går också att dela med sig av bilder från aktiviteter genom att ladda upp sådana.
 • Följ oss

  social_facebook_box_blue
  twitter ikon

 • Så gör du:

  Det går också bra att kopiera rubrikerna och maila in rapporten som en wordfil till elisabeth.korswing@skr.org
  eller skicka till:
  Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd, Box 14038, 167 14 Bromma

  Om ansökan är korrekt ifylld kommer du få en bekräftelse på att den har gått iväg ordentligt och vi tar kontakt med er inom två veckor.