Om Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

 

Diplom Tumba kyrka foto Ida Arvebro

Alla välkomna

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Vi vill hjälpa och stötta församlingar i sitt engagemang för rättvis handel både innan och efter diplomeringen. Du behöver inte tillhöra en diplomerad församling för att ta del av innehållet här eller för att ställa frågor och delta i utbyte av erfarenheter. Här är alla som är, eller vill bli, engagerade i rättvis handelsfrågor inom kyrklig verksamhet välkomna!

Diplomeringen fasas ut under 2020, men engagemanget kommer utvecklas! Läs mer här.

>Detta är rättvis handel

Ensam är inte stark

Här blir du del av ett större sammanhang. I början av 2019 har vi över 181 diplomerade församlingar, inom olika samfund, utspridda i hela landet.

> Tips från församlingar

> Diplomerade församlingar

Kyrka för Fairtrade är ett ekumeniskt initiativ som för närvarande koordineras av Svenska kyrkan. Bakom Kyrka för Fairtrade står Equmeniakyrkan, Equmenia, Frälsningsarmén, Frälsningsarméns Ungdomsförbund, föreningen Fairtrade Sverige, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Unga.

Kontakt

Ställ gärna frågor eller dela med dig av vad du gör i ditt arbete för Fairtrade och rättvis handel i din församling!

>Kontaktperson