Om Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

Diplom Tumba kyrka foto Ida Arvebro

Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Totalt har fler än 179 kyrkor i Sverige diplomerats från 2009.

För att bli diplomerad ska en församling besluta sig för att uppfylla ett antal kriterier som tagits fram gemensamt av kyrkor och samfund, Sveriges kristna råd och Föreningen för Fairtrade Sverige:

– Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
– Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument
– Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter
– Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade
– Informera och rapportera om sitt arbete

Arbetar din församling med rättvis handel och etisk konsumtion?
Ta chansen att bli en Kyrka för Fairtrade under 2018!

Årsavgift
Från och med januari 2014 omfattas Kyrka för Fairtrade av en årsavgift på 1000 kr. Årsavgiften bidrar till att minska sårbarheten och skapa långsiktighet i Kyrka för Fairtrades finansiering, möjliggöra spridning av verksamheten samt bidra till gemensamt ägarskap. Om årsavgiften innebär ett problem kan ni få en nedsatt avgift.

Läs mer: Om-kyrka-for-fairtrade-arsavgift-2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon