Verktygslåda Fairtrade

Svenska kyrkan tog 2008 fram en Verktygslåda för Fairtrade för att uppmuntra och underlätta för församlingar att välja Fairtrade. För att alla ska få tillgång till inspiration och materialet finns verktygslådan att ladda ner på nätet.

Verktygslådan håller på att uppdateras och den nya versionen kommer att läggas upp i höst. Men använd gärna den nuvarande fram tills dess!

Din kundvagn är full av människor. Handla med omsorg om dem!

I verktygslådan finns tips för dig som vill lära dig mer om Fairtrade och för dig som mer aktivt informerar om Fairtrade. Där finns material för alla, personal och frivilliga, som vill arbeta med Fairtrade inom olika områden.

Verktygslådan är uppdelad i sex olika kapitel:

Kapitel 1: Bakgrund och beskrivning
Kapitel 2: Snabba fakta
Kapitel 3: PR & Information
Kapitel 4: Motivation och fördjupning
Kapitel 5: Inköp och material
Kapitel 6: Praktiskt och roligt

Du kan ladda ner kapitlena var för sig eller verktygslådan i sin helhet i PDF-format på Svenska kyrkans webbplats för engagemang:
https://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/verktygsladan-fairtrade

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon