Hållbar kyrka

Hållbar kyrka är en webbplattform som samlar material för reflektion, inspiration, samtal och handling kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor.

Klicka på bilden nedan för att komma till webbportalen och börja söka på material och initiativ som du kan använda i många olika grupper och samanhang.

Visionen för Hållbar kyrka är att alla kristna församlingar i Sverige arbetar medvetet med att leva och verka långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist.

Hållbar kyrka är ett gemensamt initiativ av ett flertal samfund och organisationer inom Sveriges kristna råds medlemskyrkor och närstående organisationer. I dagsläget är följande organisationer, kyrkor och studieförbund en del av Hållbar kyrka: Diakonia, Equmeniakyrkan, Equmenia, Kristna fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda, Sensus Studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd. Målet är att fler organisationer och samfund ska komma med.

Vill ditt samfund eller organisation finnas med i Hållbar kyrka?
Ta kontakt med Elisabeth Korswing, elisabeth.korswing@skr.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon