Gudstjänst- och andaktsmaterial

”Låt oss inte älska med tomma ord” är ett gudstjänst- och andaktsmaterial med tema rättvis handel. Materialet togs fram under våren 2011 och används av många församlingar i deras diplomeringsgudstjänster och vid andra tillfällen.

gudstjänstmaterialLadda ner gudstjänst- och andaktsmaterialet:
Låt oss inte älska med tomma ord, med tema rättvis handel.
Använd materialet i sin helhet eller plocka delar ur det.

Till materialet Låt oss inte älska med tomma ord finns en Symbolvandring för eftertanke (uppdaterad oktober 2013). Syftet med symbolvandring är genom olika sinnesupplevelseratt ge deltagarna en tydlig koppling mellan producenter och deras produkter, tydligt visa på att de val vi gör i Sverige kan påverka människors arbets- och levnadsvillkor till det bättre i andra länder samt att främja bön för producenter i andra länder.

Till symbolvandringen hör berättelser och bilderna (nedan) på Andy i Kenya, Belaynesh i Etiopien samt barnen på Kuapa Kukoo i Ghana som du ser nedan.

 

gudstjänstmaterial IIEtt annat bra gudstjänst- och andaktsmaterial att ladda ner är:
Ur djupen ropar vi, med inriktning klimat och miljö, rättvisa och fred

 

 

 

Bilder till symbolvandringen:

Belaynesh Mamo, kaffeodlare, Etiopien, fotograf  Linus Hallgren
Belaynesh Mamo fotograf Linus Hallgren Andy Anindo, rosodlare i Kenya, fotograf Linus Hallgren

Andy Anindo, fotograf Linus Hallgren

Barn Fairtrade-certiferade kakaokooperativet Kuapa Kokoo, Ghana

Kuapa Kokoo