Broschyrer och roll-up

Broschyrer

Broschyren är fyra sidor innehåller inspirerande information om att bli en Kyrka för Fairtrade. Diplomeringens kriterier finns på sida 3. Broschyren finns även på engelska och arabiska.

Här laddar du ner broschyren
på svenska: Kyrka för Fairtrade broschyr 2016
på engelska: The Church and Fairtrade
på arabiska: كنيسة من اجل تجارة نزيهة

Den engelska och arabiska kan också beställas tryckt.

User comments

Vill du låna vår roll-up eller beställa några exemplar av broschyren till din församling eller till ett arrangemang i ditt samfund?
> Kontakta oss