Bemöta kritik

Det finns en del missuppfattningar och felaktig information om Fairtrade och rättvis handel som leder till att det med jämna mellanrum dyker upp kritik mot Fairtrade. Vi vill hjälpa dig att reda ut eventuella missförstånd som kan dyka upp i dina sammanhang genom att här presentera hur kritik mot Fairtrade har bemöts tidigare.

Kopplingen till LO och Svenska kyrkan

Under 2018 uppstod det en del kritik mot Fairtrade och diplomeringen Fairtrade City i fler kommuner i Sverige. Del i den kritik som presenteras – och som förekommer även i andra sammanhang, är Fairtrades koppling till LO. Nedan kommer information som förklarar hur kopplingen mellan Fairtrade och LO ser ut – på riktigt.*

En vanlig missuppfattning är att man stödjer LO om man handlar Fairtrade-märkta varor. Detta stämmer inte. De nationella Fairtrade-organisationerna är uppbyggda på olika sätt i olika länder. Just i Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Fairtrade Sverige AB licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 % av LO och 50 % av Svenska kyrkan.

Att Fairtrade i Sverige rent juridiskt är uppdelat i en förening och ett bolag har sin bakgrund i att det tog tid innan försäljningen av dåvarande Rättvisemärkta produkter kom igång. En nedläggning av Rättvisemärkt var nära förestående. Då ansåg LO och Svenska kyrkan att denna form av fattigdomsbekämpning genom handel var så pass viktig att de gick in som ägare för bolaget och sköt till resurser. Sedan dess är Fairtrade Sverige uppdelat på det sätt vi är idag. Bolaget har inte fått något bidrag från ägarna under de senaste 5 åren.

Det överskott som Fairtrade Sverige AB genererar återinvesteras i verksamheten, genom bidrag till Fairtrade International, för exempelvis utveckling av nya kriterier och producentstöd, och genom sänkta licensavgifter. Ägarna LO och Svenska Kyrkan har aldrig plockat ut någon vinst.

Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 40-tal medlemsorganisationer som alla står bakom Fairtrades värderingar som handlar om att mänskliga rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Bland Fairtrades medlemsorganisationer finns en bredd av fackförbund, skolor, studieförbund och intresseorganisationer. En av alla dessa medlemsorganisationer är LO.

 

> Fairtrade bemöter ledare i Svenska dagbladet och rapport från Slöseriombudsmannen
Maria Ludvigsson skrev en ledarartikel i Svenska Dagbladet den 7 juni 2018 om Fairtrade med hänvisning till en rapport från Slöseriombudsmannen. Både artikeln och rapporten innehåller felaktigheter och missuppfattningar.

> Kritik mot Fairtrade – hur bemöter jag den?
Anna Charlotta Johansson skriver i en ledarartikel i Svenska Dagbladet den 22 juni 2017 om Fairtrade. Artikeln innehåller en mängd felaktigheter och missuppfattningar.

 

 

 

*informationen är hämtad från Fairtrade Sverige.