Så blev vi en Kyrka för Fairtrade

Äntligen har vi blivit diplomerade som en kyrka för Fairtrade! Ansgarskyrkan i Västerås diplomerade i gudstjänsten den 17 maj 2015 för sitt arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Yvonne Stenström i församlingens Fairtrade-grupp berättar om vägen till diplomering.

Ansgarskyrkan
Inga-Lena Paulsson (till häger) från Önsta församling överlämnade diplomet till Janne Almqvist som är ledare för gruppen som arbetar med Fairtrade. På bilden syns även Linda Gårdstam, Håkan Galmén och Yvonne Stenström från församlingens Fairtrade-grupp. Foto Karin Skÿtte

Starten och grunden för engagemanget för Fairtrade kommer från Ansgarskyrkans internationella råd som under många år varit engagerade i rättvis handel. En artikel i Sändaren som berättade att det var väldigt få frikyrkor som hade diplomeras som Kyrkor för Fairtrade inspirerade oss att bli en av dem. Tre av oss i gruppen är utbildade ambassadörer och har via den utbildningen också fått information om Kyrka för Fairtrade.

Under hösten 2014 firade vi en gudstjänst med Fairtrade som tema. Pastor Mikael synliggjorde och klargjorde varför vi som kyrka ska satsa på Fairtrademärkta alternativ, både som kyrka och som enskilda konsumenter. Peter Akortsu från Gahna medverkade och informerade om Fairtradearbetet. På efterföljande kyrkkaffe hade vi en frågestund där Peter deltog och vi tittade på filmen ”För några pesos mer”.

Den 13 november genomförde vi ”Fairtrade – en väg till fred mellan människor?”, en kväll om Fairtrade och Kyrka för Fairtrade med Eva-Maria Munck, koordinator för Kyrka för Fairtrade vid Sveriges Kristna Råd. Kvällen ingick i Kyrkornas globala vecka.

Västerås kommun är sedan fem år en Fairtrade City och vi har god kontakt med ledningsgruppen där. Under Fairtrade Fokus-veckan var g vi med och bjöd på Fairtradevaror och informerade i Västerås centrum tillsammans med Fair Trade City. Vi medverkade också i en provsmakning av choklad och kaffe i och i samarbete med Coop Igor.

Nu jobbar vi vidare som diplomerad församling för fortsatt och fördjupat engagemang som vi hoppas ska genomsyra hela församlingen och smitta av sig i Västerås!

Yvonne Stenström
Medlem av Fairtrade-gruppen i Ansgarskyrkan Västerås