Guldkorn 2017

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår. Här presenteras de sex församlingar som valdes till Kyrka för Fairtrades Guldkorn för sitt arbete under 2017. Låt dig inspireras av dem till arbetet i din församling!

I bokstavsordning:

Hagakyrkan Örebro, Equmeniakyrkan region Svealand, diplomerad 2016

Hagakyrkan har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom bättre medvetandegörande och noggrannhet bland de olika ansvarsgrupper som turas om att köpa in Fairtrade-märkt kaffe och te till kyrkan och även att de börjat kolla om det finns andra produkter.

De deltog i Fairtrade Challenge genom att anordna en Taco-kväll för familjer i kyrkan. De bjöd på Fairtrade-märkt kaffe, te och juice, visade en film och kort information om Fairtrade i samband med det. Hagakyrkan har bjudit in Världsbutiken för att hålla föredrag och har kontakt med en annan församling där det planeras gemensamma aktiviteter under 2018. De vill gärna samarbeta med fler församlingar framöver.

Svenska kyrkan i Haninge, Svenska kyrkan Stockholm stift, diplomerad 2017

Svenska kyrkan i Haninge har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter  genom att tipsa inköpsansvariga om Fairtrade-märkt fika som man kan använda sig av. Sedan delicatobollar fått Fairtrades råvarumärkning har det blivit en favorit.

De engagerade sig i Fairtrades höstkampanj genom att promota #fairtradeivarjekundkorg och hade även en egen tävling där den bästa bilden vann ett Fairtrade-pris. Under alla hjärtans dag delade de ut Fairtrade-märkta rosor märkta med #dubbelomtanke vid peneltåget. De informerade, hade chokladprovning och försäljning av varor under en gatufesten Haningedagen.

Svenska kyrkan i Haninge får lätt sponsring av närliggande ICA och Coop, främst bananer, men under 2018 sponsrar ICA också med 2000 Fairtrade-rosor som delats ut med #dubbelomtanke i år igen.

Kunskapshöjande aktiviteter i församlingens verksamheter har bland annat skett i barngrupper där det har sålts Fairtrade-märkta babykläder och där det pratats lite om vart maten vi äter kommer ifrån. De har bakat en kaka med Fairtrade-märkta ingredienser som bjudits på i arbetskretsen. På sopplunchen genomfördes ett kort föredrag samt bjöds på Fairtrade-chokladbollar.

Målet för 2018 är att få en diplomering för hela Haninge pastorat och starta upp försäljning i de kyrkor där det passar.

Immanuelskyrkan Örebro, Evangeliska frikyrkan Örebro, diplomerad 2016

Immanuelskyrkan i Örebro skulle man kunna kalla en pionjärsförsamling inom sitt samfund vad gäller arbetet med rättvis handels frågor, eftersom de är den första församlingen i Evangeliska frikyrkan att bli diplomerad Kyrka för Fairtrade. De har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter under det gångna året, dels genom att har gjort en prestation av varor som finns tillgänglig i köket och att de har skapat en inköpspolicy för läger.

De har uppmärksammat kampanjdagarna World Fair Trade Day och Fairtrades höstkampanj under gudstjänsten och med inköpslistor på caféborden vid kyrkkaffet. Engagerade i Immanuelskyrkan berättar om rättvis handel på Folkhögskolan i Örebro, i Världsbutiken, medverkar vid lärardagar och håller föredrag i andra församlingar på orten. I övrigt samardbetar de även med Örebro Fairtrade City och närbutik till kyrkan.

För 2018 planerar de att utveckla arbetet med workshopsövningar i gudstjänsten, Facebook kampanj kring de globala målen samt workshops i barn- och ungdomsgrupperna.

Luleå domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan Luleå stift, diplomerad 2017

Luleå domkyrkoförsamling har satsat stort på kunskapshöjning genom att hålla en Fairtrade-ambassadörsutbildning med 10 nya personer.

De varit engagerad i Fairtrade Challenge då satte upp anslag om gratis kaffe och att man var välkommen att komma och fika hos dem. I alla grupper under dessa dagar upplyste de om att de räknade kopparna för att vara med i en utmaning. Under Fairtrades höstkampanj pratade de om Fairtrade i barn- och juniorgrupper. En del barngrupper bakade Fairtrade-bollar (Chokladbollar).

Luleå domkyrkoförsamling har medverkat vid olika utåtriktade publika tillställningar t.ex. Skolbalen och Pridefestivalen i juni, stadsfestivalen ”Hamnfesten” i juli och under musikfestivalen ”Musikensmakt” i augusti. Då bjuder de på Fairtrade-märkt kaffe/te, har chokladförsäljning och informerar en hel del om vad Fairtrade är.

De samarbetar mycket med med kommunen vid de större Fairtrade-arrangemangen och i deras olika informationskanaler t.ex. företagsfrukostar. De samverkar även med i en aktivitet som kallas Förskolekonsert, för alla kommunens förskolor. Kommunen sponsrar då med Fairtrade-bananer, domkyrkoförsamlingen håller i underhållningen och har bananklädda ledare. De samverkar också med idrottsrörelsen under fotbollsskolan då de kommer in och håller ett par pass om schysst spel, där pratas kort om schysst konsumtion (fotbollar) och bjuder på schysst choklad.

Trollhättans pastorat, Svenska kyrkan Skarastift, diplomerad 2017

Trollhättans pastorat har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom en reklamkampanj för den Fair Trade Shop som de driver. De fick bygglov för en tydlig skylt vid Fair Trade Shop, samt förbättrat informationen på sin Facebook-sida då det gäller Fair Trade Shop.

De deltog i Fairtrade Challenge med fika i församlingarna samt i Fair Trade Shop för kunder. De stod också på Högskolan väst och bjöd på fika. De uppmärksammade World Fair Trade Day för kunder i butiken.

Trollhättans pastorat samarbetar med högskolan, har en ständig utställning om rättvis handel i Trollhättans stadshus, har varit med i Kårens rabattblad med information och erbjudanden och har samarbetat med Trollhättans stad kring en marknad i advent som heter ”Jul på Spikön”.

Västerortskyrkan, Equmeniakyrkan region Stockholm, diplomerad 2016

Västerortskyrkan har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter i takt med att utbudet blivit större i livsmedelsbutikerna. Bland annat har de ställt om till Fairtrade-märkta blommor.

Engagemanget under kampanjdagar har varit stort. Under Fairtrade Challenge hade de öppet förmiddagsmöte med Fairtrade-fika tillsammans med Kafé Gemenskap med Fairtrade som tema. De berättade lite om dagen och varför de arbetar med Fairtrade i kyrkan och Svante Zettergren spelade gitarr och sjöng sånger med passande teman. Under Fairtrades höstkampanj gjordes en inventering av de större butikerna i Vällingby. De berättade att de var en kyrka för Fairtrade, köpte lite Fairtrademärkta varor till kyrkfikat och pratade om kampnjveckorna och frågade om butikerna kände till att det var kampanj. De rapporterade sedan tillbaks på kyrkfikat, visade lite bilder för gudstjänstbesökarna från butikerna och uppmärksammade att och varför de är en kyrka för Fairtrade. Undersökningen rapporterades också om på sociala medier.

Västerortskyrkan kommer under 2018 bland annat att i samband med en studiecirkel kring Israel Palestina bjuda in en importör av Fairtrade märkt olivolja att berätta om Fairtrade i Palestina och olivodlarnas situation. Provsmakning och försäljning av Fairtrade märkt olivolja från Palestina kommer att genomföras. De har också planer på att samarbeta mer med Vällingby Centrum som organisation och eventuellt Hemköp, som bidrar till välgörenhetsarbete i kyrkan genom matdonationer.

 


Valet av Kyrka för Fairtrades Guldkorn 2017 baseras på de svar som getts i enkäten för Årsuppföljningen 2017. Medlemmar i arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade har röstat fram de församlingar som enligt sina svar har ansetts vara goda exempel och inspirationskällor för andra församlingar. Några kommer med nya idéer och de flesta exemplen kan anses vara genomförbara i andra församlingar. De utsedda Guldkornen 2017, ovan, är presenterade i bokstavsordning med deras svar på enkäten som blev motiveringen till utmärkelsen.