Diplomerade 2012

Tjugoåtta diplomerade församlingar 2012

Diplomering Sandhults pastoratMullsjö-Sandhems församling
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 6 januari

Sankt Olovs församling
Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 5 februari

Ärentuna församling
Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 18 mars

Klövedals församling
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 1 april

Ingarps missionsförsamling
Equmeniakyrkan, Region Öst, Östra Götalands distrikt, diplomerades 22 april

Ryds församling
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 22 april

Härlanda församling
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 22 april

Alstermo missionsförsamling
Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 13 maj

Ålidhems församling
Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 16 september

Längbro församling
Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 23 oktober

Sandhults pastorat; Sandhults och Bredareds församlingar
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 7 oktober (bilden ovan)

Västerleds församling
Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 13 oktober

Tolfta församling
Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 14 oktober

Caroli församling
Borås, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 14 oktober

Östersunds församling
Svenska kyrkan, Härnösands stift, diplomerades 14 oktober

Värnamo kyrkliga samfälldhet; Värnamo, Nydala och Fryele församlingar
Svenska kyrkan, Växjö stift, diplomerades 18 oktober

Våmbs församling
Skövde, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 21 oktober

Partille församling
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21 oktober

Gustav Adolfs pastorat; Gustav Adolfs och Brämhults församlingar
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 21 oktober

Uddevalla samfälldhet; Uddevalla och Bäve församlingar
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21 oktober

Brandstorps församling
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 2 december

Nor-Segerstads församling
Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 6 december

Vallentuna församling
Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 9 december