Diplomerade 2011

Tjugotre diplomerade församlingar 2011

IMG_0735_6347Västerstads församling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 13/2

Nora bergslagsförsamling
Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 13/3

Lunds Allhelgonförsamling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 10/4

Folkärna församling
Svenska Kyrkan, Västerås stift, diplomerades 18/4 (bilden ovan)

Önsta församling
Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 29/5

Svenska kyrkan i Habo
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 11/9

Betlehemskyrkan i Karlstad
Equmeniakyrkan, Region Svealand, diplomerades 9/10

Allerums församling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 9/10

Fors-Rommele församling
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 16/10

Hammarö församling
Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 16/10

Höörs församling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 16/10

S:t Olofs församling
Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10

Borgs församling
Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10

S:t Johannes församling
Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10

Centrumkyrkan i Norrköping
Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 22/10

Vidablickskyrkans församling
Equmeniakyrkan, Region Öst,, diplomerades 22/10

Håstenskyrkan, Varbergs Missionsförsamling
Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomerades 23/10

Floda Missionsförsamling
Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomeras 23/10

Husie och Södra Sallerups församling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11

Stora Råby församling
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11

Stora Kopparbergs församling
Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 27/11

Kinna församling
Svenska Kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 4/12