Diplomerade 2009

Fem diplomerade församlingar 2009

Uppsala Missionskyrka
Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Gunnarsbyns församling
Svenska kyrkan, Luleå stift

Helgeands församling
Svenska kyrkan, Lunds stift

Nässjö Missionskyrka
Equmeniakyrkan, Region Öst

Vetlanda Missionskyrka
Equmeniakyrkan, Region Öst