För rätt och för fred

Per Duregård har tjänstgjort som pastor har så väl i en av de första församlingarna som blev diplomerad som Kyrka för Fairtrade 2009, som i den församling som råkade bli nummer 100 att diplomeras.

Det kan vi göra för rätt och för fred börjar psalm 695 i Psalmer och sånger. Det är också en uppmaning till att vi som kyrkor och kristna inte bara bör utan absolut ska göra det vi kan för att bidra till en mer rättvis värld.

Som pastor har jag haft förmånen att tjänstgöra så väl i en av de första församlingarna som blev SONY DSCdiplomerad som Kyrka för Fairtrade 2009, som i den församling som råkade bli nummer 100 att diplomeras.

I båda dessa församlingar,
Uppsala missionsförsamling och Redbergskyrkan i Göteborg, har rättvisearbetet pågått en längre tid innan detta med diplomering blev aktuellt.

Men detta att bli diplomerad ger en extra skjuts åt arbetet. Det innebär också ett ansvar att varje år framöver göra oss förtjänta av att inneha diplomeringen.

Det roligaste i arbetet med Fairtrade är de aha-upplevelser som nya människor får vara med om när de på allvar får upp ögonen för vad det innebär att varor produceras inom ramen för Fairtrade. Högtidsstunden varje år är den nationella fikautmaningen i oktober då massor med människor i alla åldrar kommer till kyrkan för att dricka och äta rättvist, lyssna till föredrag och bara umgås.

Jag hoppas att det inte dröjer längre förrän vi får välkomna den 200:e församlingen in i Kyrka för Fairtrade-familjen!

Per Duregård, pastor i Redbergskyrkan i Göteborg

Foto: Torbjörn Eklund