Årsuppföljning 2016

Här kan du som är intresserad ta del av en sammanställning av den enkät som skickades ut till diplomerade församlingar som årsuppföljningen av sitt arbete med Fairtrade och etisk konsumtion under 2016.

Ladda ner sammanställningen som pdf:Sammanställning enkätsvar 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon