Diplomerade 2013

Tjugo diplomerade församlingar 2013

Kår 393 4

Starrkärr-Kilanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift,
diplomerades 27 januari

Kår 393, Frälsningsarmén Stockholm,
diplomerades 17 februari (bilden ovan)

Helsingborgs missionsförsamling, Equmeniakyrkan,Region Syd,
diplomerades 24 februari

Råneå församling, Svenska kyrkan, Luleå stift,
diplomerades 17 mars

Falu Kristine församling, Svenska kyrkan, Västerås stift,
diplomerades 12 april

Växjö missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Öst,
diplomerades 28 april

Landskrona församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomerades 12 maj

Kindaholms församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift,
diplomerades 26 maj

Hallsbergs församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift,
diplomerades 26 maj

Skerike-Gideonsbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift,
diplomerades 26 maj

Frälsningsarmén Visby, Frälsningsarmén Gotland,
diplomerades 30 juni

Majornas missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Väst,
diplomerades 22 september

Eskilstuna församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift,
diplomerades 4 oktober

Immanuelskyrkan i Norrköping, Equmeniakyrkan, Region Öst,
diplomerades 6 oktober

Helsingborgs Maria församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomerades 13 oktober

Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm,
diplomerades 13 oktober

Hedlundakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Nord,
diplomerades 20 oktober

Ekeby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomerades 1 december

Norra Nöbbelövs församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomerades 1 december

Slottsstadens församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomerades 1 december