Diplomerade församlingar

Sedan 2009 har 177 församlingar och kyrkor runt om i Sverige diplomerats som Kyrka för Fairtrade för sitt engagemang i rättvis handel och etisk konsumtion. Alla församlingar som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

Diplomerade 2017

Abrahamsbergskyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Björklinge,  Skuttunge, Viksta pastorat: Björklinge,  Skuttunge och Viksta församlingar, Svenska kyrkan, Uppsala stift
Kungsåra församling, Svenska kyrkan, Västerås stift
Linköpings domkyrkopastorat: 
Anskarskyrkan, Berga församling, Domkyrkoförsamlingen,  Johannelunds församling, Landeryds, Ryds, Skäggetorps och S:t Lars församlingar, Svenska kyrkan, Linköping stift
Ljusets kyrka,  Svenska kyrkan,  Stockholm stift
Luleå domkyrkoförsamling,  Svenska kyrkan,  Luleå stift
Rasbo pastorat: Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna församlingar Svenska kyrkan,  Uppsala stift
Trollhättans pastorat
: Trollhättan, Götalunden och Lextorp församlingar,  Svenska kyrkan,  Skara stift
Victoriaförsamling Svenska kyrkan i Berlin,  
Svenska kyrkan,  Berlin
Västermalms församling,  Svenska kyrkan,  Stockholm stift
Västerås domkyrkoförsamling,  
Svenska kyrkan,  Västerås stift
Österhaning församling,  Svenska kyrkan,  Stockholm stift

Totalt 177 församlingar

Här kan du ladda ner en aktuell lista med alla diplomerade församlingar ordnade efter det år de diplomeradesDiplomerade församlingar t.o.m. 2017

Här är alla i bokstavsordningDiplomerade 2017 bokstavsordning

Här är alla ordnade efter region och stift: Diplomerade 2017 region stift

Diplomerade församlingar 2016

Diplomerade församlingar 2015

Diplomerade församlingar 2014

Diplomerade församlingar 2013

Diplomerade församlingar 2012

Diplomerade församlingar 2011

Diplomerade församlingar 2010

Diplomerade församlingar 2009

 

kollage-diplomerade-forsamlingar-2016

Bilder från diplomeringar som skett under 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Följ oss

    social_facebook_box_blue
    twitter ikon