Diplomerade församlingar

Sedan 2009 har 182 församlingar och kyrkor runt om i Sverige diplomerats som Kyrka för Fairtrade för sitt engagemang i rättvis handel och etisk konsumtion. Alla församlingar som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

 

Diplomerade församlingar 2019

Diplomerade församlingar 2018

Diplomerade församlingar 2017

Diplomerade församlingar 2016

Diplomerade församlingar 2015

Diplomerade församlingar 2014

Diplomerade församlingar 2013

Diplomerade församlingar 2012

Diplomerade församlingar 2011

Diplomerade församlingar 2010

Diplomerade församlingar 2009

 

kollage-diplomerade-forsamlingar-2016

Bilder från diplomeringar som skett under 2016