Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Nyhetsbrev Kyrka för Fairtrade

Några gånger om året ger vi ut ett nyhetsbrev med nyheter, inspiration, tips och trix!
Vi kommer att lägga ut nyhetsbreven här på hemsidan och ni kan även prenumerera via länken i brevet.

 

Kategorised som Aktuellt, Fairtrade

Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade!

Du som är engagerad i Kyrka för Fairtrade i din församling/kyrka – eller helt enkelt bara intresserad av rättvis handel och etisk konsumtion – anmäl dig till Inspirationsdagen måndag den 14 oktober!

Tid: 09.30-16.00
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Syftet med inspirationsdagen är att ge inspiration att arbeta med rättvis handel och etisk konsumtion i kyrkor och församlingar. Höstens inspirationsdag fokuserar särskilt på hållbar produktion och konsumtion av kläder.
Ur programmet:

  • Hållbar konsumtion och produktion av kläder och textiler.
  • Utbyte av tips, idéer och erfarenheter av arbetet med rättvis handel i kyrkor och församlingar.
  • Aktuellt från Fairtrade Sverige och Fair Trade Återförsäljarna
  •  Kyrka för Fairtrade nu och i framtiden

Ingen deltagaravgift! Kyrka för Fairtrade bjuder på lunch och fika. Deltagarna eller deras kyrkor/församlingar bekostar resa till Uppsala och eventuella övernattningskostnader.

Anmälan: anmäl deltagande så snart som möjligt men senast 13 september via länken här!

Kategorised som Aktiviteter, Aktuellt, Fairtrade

Grattis Borås pastorat, Säterbygdens församling och Älvdalens Baptistförsamling

Borås pastorat, Svenska kyrkan Skara stift, diplomerad 2012

Församlingarna i pastoratet sprider kunskap om Fairtrade i sina barngrupper, konfirmationsgrupper och övrig verksamhet. När de informerar vi om Fairtrade bjuder de ofta på Fairtrade-produkter. Självklart använder de alltid Fairtrade-märkt kaffe och te.

Borås pastorat samarbetar med föreningen Vägvisaren som driver en Fairtrade-butik. Dessutom samarbetar de med Sensus, bla för att anordna föredrag, t ex i samband med Globala veckan. Pastoratet har också ett gott samarbete med Borås stad via Fairtrade city där de har en representant i styrgruppen.

Under Fairtrade Challenge fikade sammanlagt 244 personer i pastoratets verksamhet – i samband med gudstjänster,  på ungdomsgårdarna och i olika grupper.

Pastoratet deltog i Fairtrades höstkampanj 2018. På Gustav Adolfs ungdomsgård bjöd de gymnasieungdomar på frukost med bland annat bananer och en Fairtrade-kaka.

Under Kretsloppet i september hade kyrkan en monter utanför Carolikyrkan där de bjöd på Kyrkkaffe och informerade om Kyrka för Fairtrade

 

Säterbygdens församling, Svenska kyrkan Västerås stift, diplomerad 2014

Säterbygdens församling sprider på olika sätt kunskap om Fairtrade och rättvis handel i alla barngrupper och i öppna förskolan. De anordnar också föreläsningar om Fairtrade, och har Café en gång i veckan där de sprider information.

Församlingen samarbetar med högstadiet, och en gång per år bjuder de in till tipspromenad, information, fika och smakprovning.

Under Fairtrade Challenge anordnades fika med olika aktiviteter i församlingshemmen. Över 700 personer kom på fika! På World Fair Trade Day var församlingen på stan och bjöd på kaffe och choklad, och spred information.

Säterbygdens församling var även aktiva under Faitrades höstkampanj, då de bjöd på frukost med information varje dag.

 

Älvdalens Baptistförsamling, Equmeniakyrkan Region Mitt, diplomerad 2015

Älvdalens Baptistförsamling sprider kontinuerligt information om Faitrade. De har alltid har affischer och infomaterial tillgängligt i lokalerna, t ex vid sin lunchservering.  De är med i en lokal grupp kyrka/skola, där kyrkorna och skolorna planerar olika aktiviteter tillsammans, t ex lektioner om Fairtrade.

Under Fairtrade Challenge arrangerades flera utåtriktade aktiviteter. På söndagen arrangerade församlingen en samling som de kallar Öppen dörr då de berättade om Fairtrade och bjöd på fika. På tisdagen hade de Öppet hus i kyrkan med Fairtrade-fika på eftermiddagen. På onsdagen var det extra fokus på Fairtrade när kvinnoföreningen samlades. Med fika förstås!

Älvdalens Baptistförsamling deltog också i Fairtrades höstkampanj genom att besöka två skolor där de spelade Banana- splitspelet med sjätteklasser. Dessutom sålde de ”schyssta” stearinljus på skyltsöndagen.

 

Valet av Kyrka för Fairtrades Guldkorn 2018 baseras på de svar som gett i enkäten för årsuppföljning 2018. De har röstats fram av medlemmar i Kyrka för Fairtrades styrgrupp och arbetsgrupp.

 

Kategorised som Diplomerad församling

Värmdö församling blev den sjätte församlingen i år

Den 26 maj 2019 på Bönsöndagen diplomerades Värmdö församlingen. Arbetet med att konsumera hållbart och i stor utsträckning köpa Fairtrade och skapa opinion för detta i våra egna grupper och i församlingen i stort har funnits under många år i vår församling.

Nu är vi diplomerade och det sporrar oss att gå vidare och utveckla detta arbete.

Under Fairtrade Challenge veckan fikade vi Fairtrade i många av församlingens olika grupper och arbetslag.

På diplomeringssöndagen kom Per Söderberg till oss i vårt vackra Sjöliden kapell.

Vi firade en miljögudstjänst med en speciell agenda, där texter, böner och musik riktades in mot hållbarhet och miljö. Profeten Jeremias ord: Jag skall ge er en framtid och ett hopp genomsyrade gudstjänsten. Vi planterade bönor som symbolhandling i samband med förbönen, för livet, för hoppet och för tron på att Gud ger oss kraft att kämpa för människor som lever och arbetar under svåra och farliga förhållanden och som symbol för att Gud ger livskraft hur våra liv än ser ut.

Per Söderberg höll ett bra och uppmuntrande diplomeringstal och belyste på samma gång nödvändigheten av att vi alla kämpar för en bättre värld och att varje aktiv handling och bön gör skillnad.

Kyrkoherden höll ett kort tacktal och belyste församlingens breda miljöarbete.

Efter gudstjänsten Fairtrade-fikade vi.

Vi fick en jättefin diplomeringsdag.

Tack!

Kategorised som Okategoriserade

Välj kläder som värnar mänskliga rättigheter

Debattartikeln sätter ljuset på de svåra arbetsförhållandena som råder för textilarbetare. Dessutom tjänar anställda på bomullsplantager och textilarbetare så lite att de ofta inte kan försörja sina familjer.

Som konsumenter har vi makt att förändra, både i världshandeln och i specifika branscher såsom bomulls- och textilindustrin. Genom att välja kläder som respekterar mänskliga rättigheter gör vi skillnad. Som kristna har vi ett särskilt ansvar att värna mänskliga rättigheter och att stå upp mot alla former av förtryck och orättvisor. Tro och handling hänger ihop, och här har vi möjlighet att visa på handlingskraft.

Oavsett om vi är anställda eller ideellt engagerade i kyrkan så kan vi göra skillnad när vi köper bomullskläder. Som präst, pastor, eller diakon kan du välja en präst-, pastor- eller diakonskjorta i Fairtrade-certifierad bomull. Som förtroendevald eller engagerad kan du påverka din församling och ditt samfund att köpa in profilkläder som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Vi kan alla välja Fairtrade när vi handlar bomullskläder!

Genom att välja Fairtrade kan vi tillsammans verka för att odlare och anställda runt om i världen får anständiga arbetsvillkor och bättre liv. Samtidigt är det ett konkret sätt för oss bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läsa hela artikeln här:

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/valj-klader-som-varnar-manskliga-rattigheter

 

Kategorised som Okategoriserade