Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Hemsjö församling är diplomerad

Nu har vi fått ytterligare en församling som diplomerats – Hemsjö församling i Skara stift. Diplomet överlämnades i samband med en familjegudstjänst den 10 mars. Efter gudstjänsten serverades kyrkkorv med Fairtrade-kladdkake-muffins med grädde och banan.

Diplomerare Birgit Kullensjö från Vårgårda överlämnar Kyrka för Fairtrade-diplomet till Stina Svenningsson, Hemsjö församling

Kategorised som Diplomerad församling, Okategoriserade

Dalarö-Ornö-Utö blev först i år

Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift blev först i år med att  diplomeras till Kyrka för Fairtrade! Diplomeringen skedde 3 mars vid  gudstjänsten i Dalarö kyrka. Anita Elweskiöld, kommunister i Västerleds församling, överlämnade Kyrka för Fairtrade-diplomet och höll tal till församlingen. I samband med diplomeringen gjordes en extra satsning på försäljning av Fairtrade-produkter. Vad passar bättre än att vid detta tillfälle bjuda på semlor bakade på Fairtrade-märkta ingredienser. Kyrka för Fairtrade önskar er lycka till i det fortsatta arbetet för rättvis handel!

Kategorised som Diplomerad församling, Okategoriserade

Välkommen Birgitta!

Jag (till vänster i bilden) tackar nu för mig och välkomnar Kyrka för Fairtrades nya koordinator, Birgitta Rosén (till höger). Från och med nu och ett par år framåt koordineras Kyrka för Fairtrade av Svenska kyrkan, på avdelningen Svenska kyrkans internationella arbete.

> Läs mer här

Kyrka för Fairtrade är fortfarande ett ekumeniskt initiativ, där alla kyrkor och församlingar är välkomna att delta i arbetet för rättvis handel, komma med frågor, ansöka om diplomering och dela med sig av tips!

Med önskan om frid och hopp i arbetet för en rättvis värld!
– Elisabeth

> Kontakta Birgitta

Kategorised som Okategoriserade

Grattis Hyllie Park Kyrkan!

Foto: Arne Mörnerud

En familjär stämning och varm sammanhållning råder i Hyllie Park Kyrkan i Malmö, alla känner varandra och tar i hand eller ger en kram när man möts, innan dagens gudstjänst börjar.

Under dagens gudstjänst för alla åldrar, bjuds det på musik och sång, både på svenska, thai och engelska, vilket  blandas med tre olika dramastycken där församlingen och barnen får lära sig om Tro, Hopp och Kärlek.

Kyrkans pastor representerar farmor i dramapjäsen och bjuder på en avslutande svänging sång som rimmar i takt med modern rap. Diakonirådet är på plats och mottar angenämt dagen till ära, sitt diplom för Kyrka för Fairtrade.

Hyllie Park Kyrkan har fördelen att kunna samverka för Fairtrade tillsammans med hela sin verksamhet genom förskola, grundskola, folkhögskola och äldreboende.

Vi önskar Hyllie Park Kyrkan i Malmö stort lycka till med Kyrka för Fairtrade framöver.

Maria Wilhelms och Susanna Zeller

Foto: Arne Mörnerud

Kategorised som Okategoriserade

Missuppfattningar i kritik mot Fairtrade och Fairtrade Citys

En vanlig missuppfattning är att man stödjer LO om man handlar Fairtrade-märkta varor. Detta stämmer inte. De nationella Fairtrade-organisationerna är uppbyggda på olika sätt i olika länder. Just i Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Fairtrade Sverige AB licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 % av LO och 50 % av Svenska kyrkan.

Att Fairtrade i Sverige rent juridiskt är uppdelat i en förening och ett bolag har sin bakgrund i att det tog tid innan försäljningen av dåvarande Rättvisemärkta produkter kom igång. En nedläggning av Rättvisemärkt var nära förestående. Då ansåg LO och Svenska kyrkan att denna form av fattigdomsbekämpning genom handel var så pass viktig att de gick in som ägare för bolaget och sköt till resurser. Sedan dess är Fairtrade Sverige uppdelat på det sätt vi är idag. Bolaget har inte fått något bidrag från ägarna under de senaste 5 åren.

Det överskott som Fairtrade Sverige AB genererar återinvesteras i verksamheten, genom bidrag till Fairtrade International, för exempelvis utveckling av nya kriterier och producentstöd, och genom sänkta licensavgifter. Ägarna LO och Svenska Kyrkan har aldrig plockat ut någon vinst.

Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 40-tal medlemsorganisationer som alla står bakom Fairtrades värderingar som handlar om att mänskliga rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Bland Fairtrades medlemsorganisationer finns en bredd av fackförbund, skolor, studieförbund och intresseorganisationer. En av alla dessa medlemsorganisationer är LO.

Tidigare kritik och hur den har bemötts kan du hitta här >>

Skriv under för att stödja Fairtrade City-sammarbetet här >>

Kategorised som Okategoriserade