Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Satsa på utbildning om Fairtrade i församlingen!

I vår församling har vi jobbat en del med kompetenshöjning. Sommaren 2017 ordnade vi själva en ambassadörutbildning utifrån det webbaserade utbildningsmaterialet som är framtaget av Farirtrade Sverige. Under en heldag fick 5 ungdomar och 5 vuxna i övre medelåldern lära sig mycket nytt om Fairtrade genom filmer, samtal och värderingsövningar. På olika sätt har sedan dessa nybakade ambassadörer deltagit i kyrkans publika sammanhang. När vi utvärderade tyckte deltagarna att det bästa med kursen – förutom att fått lära sig mycket nytt – var generationsmötet!

”Tänk att få vara med ungdomar en hel dag och höra alla kloka saker de tänker om fred och rättvisa”

”Oj vad de äldre har mycket erfarenhet och de är inte alls motståndare till förändring”.

Vi anordnade en utbildning igen i år, med liknande upplägg: 1 dag (6 timmar) med våra sommarkyrkoungdomar och deras ledare. Vi gick gemensamt gick igenom kursen på UDEMY. Föreläsningarna blandades upp med värderingsövningar, filmen ”The dark sida of chocolate”, och chokladprovning.

Vi samverkar också ofta tillsammans med styrgruppen för Luleå Fairtrade City vid större evenemang. I vintras gjorde vi en gemensam aktion när RSFL tillsammans med kommunen för första gången i världshistorien arrangerade Pride on Ice. Två bananer minglade runt, delade ut bananer, bjöd på kaffe och varm saft.

Luleå domkyrka bjöd på Fairtra-bananer och -kaffe på Pride in ice.

Kategorised som Okategoriserade

Välkommen på en dag om rättvis handel!

När: 19 sep kl.9-16
Var: Vadstena folkhögskola
Anmälan: senast 4 september via länken
https://internwww.svenskakyrkan.se/1405530
Arrangör: Sveriges kristna råd och Linköpings stift


Program

Kl.9.00 Laudes i Vadstena klosterkyrka

kl.9.30 Välkommen!

Vad är rättvis handel och varför behövs det? (Fairtrade Sverige).

Vad har rättvis handel med kyrkorna att göra?

Sackeus berättar om hur allt började och kyrkornas roll, då och idag.
The House of Fair Trade berättar om sin verksamhet och vikten av kyrkornas engagemang.

Kl.12 Lunch.

Kl.13 Vad har rättvis handel med kyrkorna att göra? forts.

Vad är Kyrka för Fairtrade? (Sveriges kristna råd)
Inspiration från engagerade församlingar.

Hur bemöter man kritik mot Fairtrade och rättvis handel? (Fairtrade Sverige)

kl.14.30 Fikapaus – provsmakning av Fairtrade-produkter.

Vad kan jag göra?

Fairtrades höstkampanj och hur du kan engagera dig och din församling.
Fair Trade Återförsäljarna berättar om Fair Trade Shops och kyrkornas engagemang.
Tips och inspiration på hur ni kan engagera er för rättvis handel i församlingen.

Avslutning. Slut senast kl.16.

Kategorised som Okategoriserade

Nätverksträff 4 augusti i Helsingborg

I samband med Fair Trade Forum* arrangerar Kyrka för Fairtrade nätverksträff för engagerade i diplomerade församlingar och de som inte är diplomerade än men är intresserade av att arbeta mer med rättvis handel i sina församlingar. Kom och bli inspirerad, utbyt erfarenheter och få nya tips och idéer! Bland annat så kommer Live Brathovde Häll från Fairtrade Sverige kommer och berättar om Fairtrade-producenter, hur man kan bemöta kritik och vad som är på gång i höst.

Nätverksträffen är den 4 aug kl.10-12 i Sensus lokaler på Billeplatsen 1 i Helsingborg.

Anmäl dig senast den 30 juni genom att maila elisabeth.korswing@skr.org Ange namn, församlingstillhörighet samt roll/ funktion i församlingen och ev. matallergier (vi bjuder på fika).

Varmt välkomna!

_____________________________________________________________

*Fair Trade Forum hålls i år den 3-4 augusti i Helsingborg. Det är den årliga nationella samlingsplatsen för aktörer som på olika sätt arbetar med rättvis handel och en mötesplats för återförsäljare, importörer och konsumenter och ideellt engagerade såväl som kommuner och organisationer. Mer info om Fair Trade Forum >>

Kategorised som Okategoriserade

Fairtrade bemöter ledare i Svenska dagbladet och rapport från Slöseriombudsmannen

Fairtrade är en global certifiering som verkar i länder med utbredd fattigdom där utmaningarna är stora, svåra och komplexa. Maria Ludvigsson skriver i dagens ledare i SvD att ”Fairtrade tycks vara en välmående kassako” som verkar för att gynna dess ägare. Här är det vi som måste be Maria Ludvigsson att utveckla hur hon menar. Resonemanget saknar grund.

Odlarna äger 50 procent av Fairtrade International

Det här är fakta: Fairtrade International ägs till 50 procent av de odlare och anställda som certifieringen verkar för. Den andra hälften ägs av de 21 nationella Fairtrade-organisationer som representerar marknaden, där Fairtrade Sverige är en av dessa. Det innebär att Fairtrade Sverige äger motsvarande ca 2 procent av Fairtrade International. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 procent av LO och 50 procent av Svenska kyrkan. LO:s och Svenska kyrkans inflytande och rösträtt i Fairtrade International motsvarar därmed ca 1 procent vardera. Att handel som verkar för att värna mänskliga rättigheter och stärka odlare i länder med utbredd fattigdom ska fungera som ett slagträ i den allt mer hätska politiska debatten är synd. Fairtrade är ingen partipolitisk fråga utan en fråga som berör alla.

Ägarna har aldrig plockat ut en vinst

Fairtrade Sveriges ägare, LO och Svenska Kyrkan, har aldrig plockat ut någon vinst. Det överskott som Fairtrade Sverige AB genererar återinvesteras i verksamheten, genom bidrag till Fairtrade International, för exempelvis utveckling av nya kriterier och producentstöd för att säkerställa processen och genom sänkta licensavgifter. Under de senaste sex åren har Fairtrade Sverige tredubblat sitt bidrag till Fairtrades internationella arbete och nästan halverat snittlicensavgiften. De som gynnas av Fairtrade-certifieringen och det arbete Fairtrade Sverige gör, är odlare och anställda som producerar de varor vi dagligen konsumerar.

Jämförelse om merkostnad saknas från Slöseriombudsmannen

I sin ledare hänvisar Maria Ludvigsson till en rapport som Slöseriombudsmannen publicerar idag. Slöseriombudsmannens huvudsakliga kritik handlar om att Fairtrade City-diplomerade kommuner lägger 156 miljoner på arbetet med Fairtrade, varav 148 miljoner går till inköp av Fairtrade-märkta produkter.

Denna kritik faller på sitt eget grepp, då det intressanta är hur stor merkostnad valet att efterfråga produkter som följer rättvishandelsprinciper medför. Kommunerna skulle konsumera kaffe, te, bananer och dylikt även om de inte var diplomerade Fairtrade City.
Det är sant att det kostar lite mer att upphandla produkter som ställer krav på bättre produktionsvillkor för producenterna jämfört med konventionella produkter, där motsvarande krav ej ställs eller kontrolleras. Kommunens beslut om att ta denna merkostnad bottnar oftast i att man ser sig ha ett ansvar för att se till att kommunens skattepengar inte ska bidra till att mänskliga rättigheter kränks i produktionen av de varor som konsumeras inom kommunen.

Hur stor den ökade kostnaden blir beror på hur upphandlingsförfarandet ser ut inom kommunen. Det vill säga om förfrågan utifrån rättvis handelsprinciper har varit en del av kommunens ramavtal, hur stor del av anbudet det utgör eller om inköpen görs som komplement till befintliga avtal.

Men att det handlar om 148 miljoner är direkt felaktigt. Detta skriver rapportförfattaren själv i sin slutsats: ”Även om kostnaderna för Fairtrade med stor sannolikhet är väsentligt högre än uppskattningarna i denna rapport handlar det inte om enorma summor i de flesta kommuner. Flera kommuner är också noga med att påpeka att det handlar om varor som köpts in ändå.”

Hypotetiska resonemang om opinionsbildning

När det gäller kostnaden för opinionsbildning, så vill rapporten hävda att det egentligen rör sig om mycket större summor än de 42 000 kr per kommun som man räknat ut ifrån kommunernas egna uppgifter. Resonemanget är väldigt hypotetiskt i rapporten kring de lönekostnader som egentligen borde läggas till för dessa evenemang. Om vi tittar på hur dessa arrangemang ser ut i verkligenheten sker de oftast i samband med andra större events som kommunen satsar på, till exempel kulturdagar eller events där man passar på att informera om kommunens hela hållbarhetssatsning och kräver inte de arbetsinsatser som rapporten hävdar.

Att Sveriges kommuner ställer sociala krav i sin upphandling och har en tydlig målsättning med fokus på hållbarhet, borde ses som positivt. De kommuner som i dag är Fairtrade City-diplomerade, engagerar sig just för global rättvis handel och etisk konsumtion med respekt för mänskliga rättigheter – allt i enlighet med arbetet för Agenda 2030.

Studier som är positiva eller kritiska till Fairtrade

Studier och rapporter, bjuder sällan på svartvita svar och enkla resonemang och kräver något av en påläsning. De rapporter som nämns har Fairtrade svarat på vid flera tillfällen. Svar på bloggen i Huffington Post kan läsas på Fairtrade Internationals hemsida.

Intressant är att artiklarna från Harvard lyft fram som kritik, då dess slutsatser är väldigt positiv. Harvardstudien från 2013 är en preliminär och ej färdigställd studie, vilket framgår i titeln. I februari 2018 publicerades den färdigställda studien som visar på andra slutsatser än den preliminära studien. ”Fairtrade visar på betydande fördelar” och ”högre inkomster för certifierade odlare”.

Fairtrade anser att allt för många odlare fortfarande lever i extrem fattigdom med för låga löner och att mycket mer behövs för att komma till rätta med detta. Fairtrade är ett verktyg som handlar om utveckling och bör inte ses som en snabbfix. De senaste åren har flera oberoende rapporter från kända lärosäten visat just på att Fairtrade-premien genererat en positiv effekt genom ökade investeringar i lokalsamhället och att anställda på Fairtrade-certifierade plantage fått förbättrade arbetsvillkor.

Ett gemensamt arbete

För att utrota fattigdom krävs engagemang, arbete och vilja från flera håll. Fairtrade kommer aldrig att vara den enda aktören som kan förändra världens komplexa orättvisor. Men som ett steg i rätt riktning ger Fairtrade över 1,6 miljoner odlare och anställda möjlighet att organisera sig, nå förbättrade arbetsvillkor och en starkare position på världsmarknaden. Fairtrade verkar i områden där utmaningarna är som allra störst där Fairtrade verkligen behövs.

Övriga rapporter som Slöseriombudsmannen lyfter:

 Rapporten från Agrifood bemöter Fairtrade
• Rapporten från SOAS bemöter Fairtrade
• Huffington Post bemöter Fairtrade International
• Kopplingen till LO förklarar Fairtrade

Mer länkar

Läs mer om hur Fairtrade ägs.

Läsa mer om Fairtrade City.

 

*Källa: https://fairtrade.se/fairtrade-bemoter-ledare-i-svenska-dagbladet-och-rapport-fran-sloseriombudsmannen/

Kategorised som Okategoriserade

Arbetsträning som gör skillnad

Jag heter Caroline och arbetstränar i Fair Trade Shop Trollhättan efter en längre tids sjukskrivning. Att jobba i butiken är både roligt och lärorikt men framförallt ger det en känsla av att man gör något viktigt, något som gör att någon annan faktiskt kan få det lite bättre.

Min främsta arbetsuppgift är att stå i butiken och serva kunderna, men jag har även hand om inköp och marknadsföring via sociala medier. Jag tycker om de varierande arbetsuppgifterna och dessutom har jag världens bästa kollegor!

Vi är många som jobbar i butiken och de allra flesta gör det ideellt på sin fritid. Många är där regelbundet en eller ett par gånger i veckan medan andra kommer någon gång ibland bara. Man väljer själv hur mycket tid och engagemang man vill lägga ner. Alla är bra på olika saker och jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt bra. Det är omöjligt att alla ska kunna allt men våra kunder visar alltid förståelse om vi inte kan svara på något med en gång och måste be om att få återkomma. Eller som nu när vi nyligen fått en ny kassaapparat och det kan ta lite längre tid än normalt att slå in alla varor och ta betalt.

Många av våra kunder är väldigt medvetna om Fairtrade och vad det står för medan andra inte vet lika mycket och kanske precis har fått upp ögonen för det. Då berättar vi gärna mer om konceptet och dess innebörd!

Att välja Fairtrade är viktigt för att människor i fattiga länder ska få bättre arbets- och levnadsförhållanden. Ingen ska behöva fara illa för att vi ska kunna köpa varor till ett så lågt pris som möjligt. Trollhättan är en Fairtrade-stad som arbetar för att allt fler ska välja etiskt producerade varor och genom bland annat butiken bidrar kyrkan till detta samt ökad medvetenhet, samtidigt som det är ett bra sätt för kyrkan att synas på i centrum.

Kategorised som Okategoriserade