Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Påsk – fira det nya livet med godis som bidrar till förbättrade livsvillkor

Genom Jesu liv och undervisning kan vi lära oss ett bättre sätt att leva och vara mot varandra. Han ställde sig på de svaga och utsattas sida och betonade kärlek till våra medmänniskor. Jesus dog och uppstod för att försona och rädda världen från all dess brustenhet. Nog lever vi fortfarande i en brusten värld och vi brister ofta som medmänniskor, men som kristna vet vi att det finns förlåtelse att få och vi vill också ständigt sträva efter försoning och nytt liv här och nu på olika sätt.

Mycket av vad som förknippas med påskfirandet kan för många kännas långsökt, men det finns ofta en förklaring och en symbolik som glömts bort. Exempelvis är ägget är en symbol för det nya livet. Men att vi passar på att äta en massa choklad och godis handlar nog mest om att vi är gottegrisar. Under påskveckan brukar Sveriges godiskonsumtion öka med runt 500 procent och totalt handlar det om runt 6 000 ton godis som svenskarna köper under påsken.

Låt oss, när vi firar uppståndelsen, försoningen och livet, tänka på vad vi firar det med och hur det påverkar våra medmänniskor som har odlat och producerat det. Det finns mycket Fairtrade-godis i dagligvaruhandeln, så håll utkik när du handlar!

Här finns fler tips på var du kan hitta både påskpynt och påskgodis som är schysst producerat:

IM Fair Trade: http://www.imfairtrade.se/main.aspx?page=articlelist&gid=4&gidlevel=1

PK-shoppen (The House of Fair Trade webbshop för privatpersoner): http://pkshoppen.se/pask/

Sackeus: http://shop.sackeus.se/Sortiment/Godis/Visa_Allt_Godis

Blandat Fairtrade-märkt godis till påsken, håll utkik i affären när du handlar! Foto: Fairtrade

Kategorised som Okategoriserade

Vad betyder märkningarna?

Internationell gemensam definition på rättvis handel

”Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.”

Denna definition av rättvis handel antogs i december 2001 av de globala organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

Det finns två erkända globala organisationer som arbetar med Fair Trade internationellt, nämligen World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Här nedan ses de märkningar som oftast finns på de varor som antingen följer WFTO:s garantisystem eller är Fairtrade-märkta.

World Fair Trade Organization (WFTO)

World Fair Trade Organization är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med rättvis handel. WFTO samlar aktörer i över 70 länder fördelade i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika. WFTO verkar för att förbättra levnadsstandarden för producenter och arbetare i låg- och medelinkomstländer. Detta görs inom ramen för WFTO:s 10 principer för Fair Trade:

 • Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
 • Transparent och demokratisk organisation
 • Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
 • Rättvist pris och rättvis betalning
 • Inget barnarbete eller tvångsarbete
 • Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
 • Goda arbetsförhållanden
 • Kapacitetsbyggande
 • Ökad medvetenhet om Fair Trade
 • Miljöhänsyn

Att principerna följs kontrolleras av en fem-stegs revision, som kallas WFTO:s Garantisystem.  Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO.

Fyra importörer inom WFTO som finns i Sverige

Fyra importörer inom WFTO som finns i Sverige. Flera av dem har också Fairtrade -märkta produkter. Importörerna är medlemmar i WFTO.

WFTO:s produktmärkning

WFTO:s produktmärkning är en unik märkning för livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, accessoarer m.m. från WFTO-medlemmar. Produkter som bär märkningen kan antingen komma från en producent, importör, eller återförsäljare. WFTO-märkningen innebär att hela organisationen åtar sig att följa de 10 principerna för Fair Trade och den Fair Trade Standard som är globalt erkänd. Att kriterierna följs kontrolleras av WFTO:s Garantisystem (GS). En vara som gått igenom hela handelskedjan, från producent till återförsäljare, blir därmed 100 % Fair Trade. Men produkterna kan även säljas direkt på den konventionella marknaden.

Produktmärkningen Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det internationella certifieringsmärket har använts i Sverige sedan 2004 och från 2010 används det internationella namnet Fairtrade. De flesta produkter är livsmedel men det finns också blommor, bomull, guld, hudvård och sportbollar. I Sverige finns ca 2600 olika Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrades kriterier

Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna är indelade i kärnkriterier, utvecklingskriterier, handelskriterier och produktspecifika kriterier och har alla en gemensam utgångspunkt – genom att garantera ett minimipris för råvaran och en långsiktig affärsrelation erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln.Generella kriterier:

 • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
 • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
 • Barnarbete och diskriminering motverkas
 • Demokratin och organisationsrätten främjas
 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främja

Fairtrades råvaruprogram

Fairtrades råvaruprogram sätter fokus på råvaran och på ökade försäljningsvolymer för producenten. Råvaruprogrammet utgår ifrån befintliga kriterier och kontrollsystem, men utan att slutprodukten blir Fairtrade-märkt och därmed utan Fairtrade-märkningens krav på att allt som kan vara Fairtrade- certifierat i produkten ska vara det. Ett företag kan alltså genom råvaruprogrammet välja att köpa upp endast en Fairtrade-certifierad råvara, för till exempel en hel produktserie eller för en mer generell hållbarhetssatsning, varpå detta sedan kommuniceras genom ett programmärke för den specifika råvaran.

Kommunikationen sker antingen i företagets affärskommunikation, till exempel på deras webbsida, eller direkt på produkten med ett speciellt råvarumärke.

råvaruprogrammet-logotyper

Märket för råvaruprogrammet finns i tre varianter för kakao, socker och bomull.

 

Övriga godkända märkningar inom rättvis handel

Övriga godkända märkningar inom rättvis handel som enligt WFTO från 2014 lever upp till Fair Trade standards.

 

Fler produktmärkningar

Medveten konsuments har på sin hemsida samlat information om hur de vanligaste märkningarna står sig när det kommer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor. Vad som är bäst för varje inköp får sedan var och en bestämma utifrån vad som känns viktigt.

Jämförelser mellan olika produktmärkningar

Medveten konsument har i början av 2018 gjort nedanstående jämförelse av livsmedelsmärkningar utifrån hur de lever upp till kriterier som gäller miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor.

Ladda ner: Jämförelse Livsmedelsmärkningar-2018

Miljöstyrningsrådet (som idag är en del av Konkurrensverket) gjorde 2013 en annan jämförelse mellan märkningar utifrån kriterier med fokus på sociala vilkor.

Ladda ner Jämförelse av certifieringsstystem Miljöstyrningsrådet_jfr_om_kaffe_te_kakao

 

 

 

Kategorised som Okategoriserade

Hjälp oss peppa fler att delta i Fairtrade Challenge 2018!

Spela in en kort videosnutt där du berättar vilken församling/ kyrka/ organisation du tillhör och att ni tänker fika Fairtrade. Om du redan nu vet vad ni ska göra under fikautmaningen kan du väldigt kort berätta om det också. Avsluta med en uppmaning till de som tittar att också vara med och fika. Det ska vara en väldigt kort videosnutt. Du kan använda exemplen nedan som inspiration:

Exempel 1. ”Svenska kyrkan i Haninge deltar i Fairtrade Challenge. Gör det du också!”

Exempel 2. ”Stuvstakyrkan i Huddinge tänker bjuda på Fairtrade-märkt kaffe och te vid pendeltågsstationen under Fairtrade Challenge. Var med och gör något du också!

Exempel 3. ”Ansgarsförsamlingen i Västerås kommer servera Fairtrade-märkt fika i alla verksamheter under Fairtrade Challenge. Varje fikadeltagare räknas! Ska du också vara med och fika?”

Lägg upp videosnutten på församlingens Facebook-sida och ”tagga” Kyrka för Fairtrade genom att skriva ”@kyrkaforfairtrade” i inlägget. Eller skicka videosnutten till elisabeth.korswing@skr.org så snart som möjligt, så delas inlägget på Kyrka för Fairtrades Facebook-sida.

Avancerad nivå:

Finns det någon i församlingen/ organisationen som är lite extra bra på det där med film och teknik?  Då kanske ni kan inspireras av Svenska kyrkan i Berlin som gjort en liten film i Bergman-anda: https://youtu.be/pOK8A_Zz4G8

Låt kreativiteten flöda!

Hör av dig om du har några frågor eller funderingar!

Kategorised som Aktiviteter, Aktuellt, Fairtrade Challenge

Snart är det vår och Fairtrade Challenge!

Den stora fikatävlingen Fairtrade Challenge infaller i år 7-9 maj.

 Men kyrkornas engagemang för rättvis handel har inte gått obemärkt förbi, så Fairtrade Sverige har beslutat att i år göra det möjligt för kyrkorna att registera alla som fikar Fairtrade-märkt från och med söndagen den 6 maj – alltså en dag tidigare än alla andra som deltar i fikatävlingen! Kyrkkaffet har påverkanskraft!

Det är enkelt att delta! Här är en checklista:

 • Registrera din kyrka/ församling/ pastorat/ kyrklig organisation på fairtradechallenge.se (från och med första veckan i april)
 • Välj laget ”Kyrkor för Fairtrade” när du registerar dig – ju fler som registerar sig till laget ”Kyrkor för Fairtrade” desto större chans har vi som kyrkor och organisationer att tillsammans få en bra placering i tävlingen nationellt!
 • Räkna alla som fikar någonting Fairtrade-märkt under 6-9 maj – den enklaste nivån är att se till att det finns Fairtrade-märk fika i era vanliga verksamheter och aktiviteter under dessa dagar och räkna alla som fikar. För den som vill göra någonting utöver den vanliga verksamheten finns det massor av tips och idéer på aktiviteter för att uppmärksamma rättvis handel lite extra under dessa dagar. Du hittar aktivitetstips på fairtrade.se och kyrkaforfairtrade.org
 • Rapportera hur många som har fikat Fairtrade-märkt när Fairtrade Challenge är över

Om du vill kommunicera digitalt eller i tryck inför och under Fairtrade Challenge kan du ladda ner webbanners (bilder) här >>

Du kan också beställa info-material om Fairtrade för att t.ex. ha framme på fikaborden, här >>

Hjälp oss sprida information och peppa fler att delta!

Har ni redan bestämt er för att delta i Fairtrade Challenge i år? Var med och hjälp koordinatorn för Kyrka för Fairtrade att peppa fler att delta. Hur då? Läs vidare här >>

Ordna en inspirationskväll inför Fairtrade Challenge på din ort! 

En kväll för engagerade, medlemsorganisationer, diplomerade församlingar och Fairtade City att mötas, inspireras och börja planera sina fikapauser. Kontakta live.brathovde.hall@fairtrade.se så får du hjälp!

 

Hör av dig om du har några frågor eller funderingar!

Kategorised som Aktiviteter, Aktuellt, Fairtrade Challenge

Svenska kyrkan i Haninge visar dubbel omtanke på alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag, kärlekens dag- vilken möjlighet att få skänka dubbel omtanke!

Vi vill nå ut till personer som kanske vanligtvis inte besöker kyrkans verksamheter och visa att vi finns och att vi är en Kyrka för Fairtrade. Idéerna sprudlade då vi diskuterade vad vi som församling skulle göra förra året. Dela ut kaffe, te, choklad, vi bakar Fairtrade muffins!

I en artikel från LO stod det att utbudet inte matchar efterfrågan på blommor som är odlade under schyssta villkor. Inte nog med det så ökar importen till EU från låglöneländer i samband med alla hjärtans dag.

-Men, Fairtrade-rosor då?!

Perfekt tänkte vi. Rosor är lätt att dela ut, vi sprider budskapet om Fairtrade på ett mycket fint sätt och vi ökar efterfrågan på schyssta blommor.

Vi annonserade evenemanget i den lokala tidningen Mitt i Haninge. På morgonen åkte två utav kyrkans anställda för att köpa samt köra 500 rosor till de ställen där de skulle delas ut. På stjälken sattes klistermärken med budskapet #dubbelomtanke och Svenska kyrkans logga på. Vi valde att ställa oss vid två olika pendeltågsstationer på eftermiddagen mellan 15.30–16.30, när de flesta kommer hem från jobbet och skolan, eftersom på morgonen så är många på väg till jobbet och har då kanske inte möjlighet att förvara Fairtrade-rosen någonstans.

Reaktionen blev förvånade och glada ansikten. Vissa stannade upp, pratade en stund och tackade.

2018 bildade vi tillsammans med tre andra församlingar ett pastorat. Eftersom rosutdelningen blev en stor succé förra året och var så otroligt uppskattat från resenärerna kommer vi i år att göra en större satsning och då vid tre olika pendeltågsstationer. Vi har i år blivit sponsrade med 2000 Fairtrade-rosor från ICA Maxi Haninge och Rydells. Juniorerna, som är en av våra barngrupper, kommer att hjälpa till med utdelningen. De har deltagit i undervisning om Fairtrade och hur vi arbetar som en Kyrka för Fairtrade.

Bibbi Johansson, Svenska kyrkan i Haninge

Läs mer om vilken skillnad dubbel omtanke gör här >> 

 

Kategorised som Okategoriserade