Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Fairtrade Fokus – en chans att göra skillnad

Det kan tyckas lite. Att en person upptäcker Fairtrade och tar beslutet att flytta sin hand i hyllan och välja en annan produkt än den gamla vanliga. Men det är just sådana val som gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade handlar om att göra medvetna val. Och att dessa val till slut blir en vana, något som sitter i ryggmärgen. Så pass att handen automatiskt sträcks efter paketet med den svarta, blåa och gröna symbolen i matvarubutiken. Den där symbolen som påminner om människan bakom produkten.

I Sverige är vi många som handlar Fairtrade-märkta varor. Försäljningen har ökat stadigt år från år. Mycket tack vare engagerade människor som sprider information om vikten av att välja Fairtrade. Just kampanjveckorna är bra tillfällen att göra detta på. Under v 41 och 42 sätter vi extra fokus på Fairtrade runt om i Sverige. Håll utkik så kommer du förhoppningsvis se affischer på busstationer och andra offentliga platser på olika håll i landet. Men den viktigaste delen av kampanjen pågår i din lokala butik. Många av våra stora dagligvarukedjor är med och uppmärksammar sitt utbud av Fairtrade-märkta produkter just under de här veckorna. Ett utbud som finns tillgängligt hela året men som nu får en lite extra skjuts i samband med kampanjen. Målet för årets kampanj är att alla som handlar ska stoppa Fairtrade i varje kundkorg. Att vi tillsammans ska göra val som bidrar till rättvis handel och schyssta villkor för odlare och anställda.

Du kan också vara med i kampanjen! Först och främst genom att handla Fairtrade-märkta varor. Kanske du upptäcker någon ny favorit bland hyllorna? Men också genom att informera andra. Du som använder sociala medier kan dessutom vara med i Fairtrades bildtävling.

För att delta tar du helt enkelt ett kort på dig själv och din Fairtrade-märkta favoritvara och lägger upp bilder på sociala medier under #fairtradeivarjekundkorg

Under kampanjveckorna kommer en jury från Fairtrade utse totalt tio vinnare som har deltagit med de mest kreativa och roliga bidragen. För att delta måste din profil eller ditt inlägg vara offentligt. Vinsten består av Fairtrade-produkter till ett värde av 500 kr per vinst. Du kan läsa mer om tävlingen på Fairtrades hemsida (länk till https://fairtrade.se/engagera-mig/kampanjer/fairtrade-fokus/)

– Ida Hennerdal, projektledare för Engagemang på Fairtrade Sverige

Kategorised som Aktuellt, Fairtrade

Fair Trade Forum i Linköping

Årets tema är ”Hållbar livsstil” med fokus på kläder, elektronik och mat. Genom intressanta seminarier och panelsamtal inom fokusområdena kommer Fair Trade (rättvis handel) och en hållbar livsstil att på olika sätt diskuteras. Det kommer också finnas underhållning med artister som Marit Bergman och Jon Henrik Fjällgren m.fl.

Det är fritt inträde till alla delar inom Fair Trade Forum! Platsen för evenemanget är Kårhuset kollektivet på Ågatan mitt i stan!

Fair Trade Forum är i år en del av Linköpings kommuns årliga evenemang, Globala Linköping. Globala Linköping inleder veckan som sedan övergår till Fair Trade Forum 2017.

Läs mer om programmet här >>

Kyrka för Fairtrade passar även på att samla till nätverksträff den 7 oktober kl.10-12 i Tomaskyrkan.

Läs mer och anmäl dig här >>

Kom och var med!

Kategorised som Okategoriserade

Nätverksträff 7 oktober i Linköping

Välkommen på nätverksträff lördag 7 oktober!

kl.10-12 på Tomaskyrkan på Rekrytgatan 1, Linköping,

I samband med Fair Trade Forum, 5-7 oktober, bjuder Kyrka för Fairtrade in till nätverksträff med inspiration och erfarenhetsutbyte för kontaktpersoner i diplomerade församlingar.

Du som inte är med i en diplomerad församling är också välkommen om du är intresserad av att engagera din församling för rättvis handel.

Anmäl dig senast 29 september till elisabeth.korswing@skr.org

Nätverksträff under Fair Trade Fokus – FAIR 2016

Kategorised som Okategoriserade

Kritik mot Fairtrade – hur bemöter jag den?

Låt oss börja med att konstatera att bakom Fairtrade står idag tusentals företag, politiker från höger till vänster, intresseorganisationer, miljoner konsumenter och inte minst 1,6 miljoner odlare och anställda som alla är övertygade om att rättvis handel är ett av verktygen som krävs för att uppnå målen i Agenda 2030 – en hållbar värld fri från fattigdom.

Det är inte partipolitiskt att värna om mänskliga rättigheter i handeln och Fairtrade står inte heller i kontrast till marknadsekonomi.

Karta över nationella Fairtrade-organisationer och producentländer.

Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel

Begreppen marknadsekonomi, frihandel och privat äganderätt är återkommande ord i Anna Charlotta Johanssons artikel. Det är lätt att få intrycket att de skulle stå i kontrast med det Fairtrade arbetar för. Det stämmer inte.

Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel och har marknadsekonomins logik som bygger på utbud och efterfrågan. Det som är unikt med Fairtrade är att vi ställer krav på att handeln inte får kränka mänskliga rättigheter. Det är den stora skillnaden mellan den konventionella handeln och Fairtrades kriterier. Det är viktigt att kaffe, bananer och andra varor från länder med utbredd fattigdom ska kunna säljas till Europa och andra delar av världen utan handelshinder, såsom tullar, avgifter och subventioner.

Men handel får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter och den ekonomiska fördelningen blir ofta skev i den konventionella handeln. Fairtrade vill vara ett verktyg för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de som befinner sig i första ledet av handelskedjan. Det måste finnas spelregler som innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att handel sker inom ramen för befintliga internationella konventioner (t.ex. att slavarbete och skadligt barnarbete är förbjudet). Men verkligheten ser annorlunda ut. Och just därför finns Fairtrade, en möjlighet för världens kaffe- och bananodlare att genom handel få större inflytande över sitt liv och sin framtid, samtidigt som de kan producera råvaror av hög kvalitet.

Minimipriset är skyddsnät på en osäker marknad

Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror. Fairtrades minimipris, premie och den ekologiska prisdifferentialen är alla instrument som är ämnade att täcka kostnader för hållbar produktion.

Minimipriset räknas ut av Fairtrade International, utifrån insamlad information från producenter, handlare och externa rapporter för COSP (Cost of sustainable production).

Minimipriset är inte ett fast pris, utan ett lägsta pris som inte får underskridas. I förhandlingen mellan köpare och odlaren av en Fairtrade-certifierad råvara sätts ofta priset ovan eller långt ovan minimipriset, utifrån faktorer såsom sort, kvalitet, ursprung och volym. Om råvaran dessutom är ekologiskt certifierad får odlaren ett ännu högre pris, genom den s.k. ”ekologiska prisdifferentialen”.

En utmaning som ständigt finns närvarande är att levnads- och produktionskostnader i länder med utbredd fattigdom ständigt varierar, därför sker revidering av minimipris och premie med jämna intervaller, och dessa revideringar sker i konsultation med odlare och andra aktörer med marknadskännedom.

Marknadsekonomins logik med utbud och efterfrågan

När du köper en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Ökade inkomster gör att odlarna kan planera långsiktigt för verksamheten, t.ex. att förbättra kvaliteten på produkterna och/eller att höja effektiviteten i produktionen. En följd av detta är också att barnarbete motverkas; barnen kan gå i skolan istället för att arbeta, då föräldrarna får högre inkomster.

Minimipriset fungerar som ett skyddsnät för att hindra att människor förskjuts i fattigdom, inte som ett fast pris. När världsmarknadspriset är högre så gäller det även för Fairtrade-certifierade odlare. Då sker en förhandling gällande pris utifrån kvalitet. Fairtrade bygger på marknadens regler om utbud och efterfrågan, dvs. odlarna får minimipris (när världsmarknadspriset är lägre) och Fairtrade-premie för den del de säljer som Fairtrade-märkt. Finns det ingen efterfrågan på Fairtrade-märkt kaffe, finns det heller inga fördelar eller incitament för odlare att vara Fairtrade-certifierade.

Bättre tillgång till en internationell marknad

De producentorganisationer som väljer att certifiera sig gör det för att de vinner något tillbaka, till exempel i form av bättre marknadstillträde, ökad försäljning samt social utveckling av lokalsamhällen. När odlare ges resurser så får de möjlighet att investera i verksamheten och förbättra kvaliteten på råvaran. Fairtrade-premien används i väldigt stor utsträckning till just investeringar i verksamheten, genom att det byggs modernare torkanläggningar för kaffet eller nyare och mer effektiva sätt att skörda och transportera råvarorna. I Paraguay äger ett Fairtrade-certifierat sockerkooperativ numer ett sockerbruk och kan förädla produkten ytterligare ett steg, något som inte hade varit möjligt utan de resurser som Fairtrade-premien genererade. Utöver detta så har också Fairtrade personal på plats, som utbildar odlare i mer klimatsmart och resurseffektivt jordbruk. Men för att det ska förverkligas, så behövs resurser.

Fairtrade-märkt kaffe

Det stämmer att när det gäller kaffe så säljs inte allt det Fairtrade-kaffe som produceras som Fairtrade-märkt. Det är en indikation på att det finns ett stort behov av det arbete som Fairtrade gör hos odlare, men att vi samtidigt måste jobba hårdare för att öka andelen Fairtrade-märkt kaffe som säljs. Tittar man på de fluktuationer som varit gällande världsmarknadspriset på kaffe så härleds de inte till Fairtrade. De senaste 20 åren har det de stora förändringarna snarare berott på att Vietnam gick från att vara en obetydlig kaffeproducent till den nästa största i världen eller klimatförändringar och väderomslag som slått hårt mot de stora kaffeodlingarna i Brasilien.

Du kan läsa mer om historien kring kaffepriserna och Fairtrade här.

Ett lästips är också att läsa denna blogg som nyligen publicerades.

Fairtrade gör stor skillnad

Vi tar öppet till oss av de kritiska rapporter som har publicerats och försöker hela tiden förbättra vår verksamhet, samtidigt som vi ute i fält också konstaterar att vi gör stor skillnad för miljontals människor. Detta framkommer även i en lång rad studier som visar på Fairtrades positiva effekter, exempelvis från CEval-institutet vid Saarland universitetet, The Corporation for Rural Business Development (CODER) och Natural Resourse Institute vid Greenwich University.

Fairtrade är inte lösningen på alla problem. Men Fairtrades kriterier ger många odlare, anställda och deras familjer möjlighet till en hållbar inkomst.

Och tack vare Fairtrade-premien görs också investeringar som gynnar hela lokalsamhället genom att det t.ex. byggs skolor, kliniker eller görs investeringar i infrastruktur.

Rapporter och artiklar

I Anna Charlotta Johanssons artikel nämns ett stort antal rapporter och artiklar som Fairtrade tidigare har bemött. Här kan du läsa tidigare svar:

Kategorised som Okategoriserade

Visa dubbel omtanke på mors dag!

Du kan visa uppskattning med en Fairtrade-ros, en ask med Fairtrade-märkta chokladpraliner. Eller varför inte en serie med Fairtrade-märkta hudvårdsprodukter? Eller schysst producerade kläder?

Kolla in produkter från exempelvis:
The House of Fair Trade
Sacheus
ibuyfair
Hildur
MatHem

När du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. Dubbel omtanke på mors dag helt enkelt.

Kategorised som Okategoriserade