Aktuellt

Nedan på sidan kan du se vad som är på gång inom Kyrka för Fairtrade.

Nätverksträff 4 augusti i Helsingborg

I samband med Fair Trade Forum* arrangerar Kyrka för Fairtrade nätverksträff för engagerade i diplomerade församlingar och de som inte är diplomerade än men är intresserade av att arbeta mer med rättvis handel i sina församlingar. Kom och bli inspirerad, utbyt erfarenheter och få nya tips och idéer! Bland annat så kommer Live Brathovde Häll från Fairtrade Sverige kommer och berättar om Fairtrade-producenter, hur man kan bemöta kritik och vad som är på gång i höst.

Nätverksträffen är den 4 aug kl.10-12 i Sensus lokaler på Billeplatsen 1 i Helsingborg.

Anmäl dig senast den 30 juni genom att maila elisabeth.korswing@skr.org Ange namn, församlingstillhörighet samt roll/ funktion i församlingen och ev. matallergier (vi bjuder på fika).

Varmt välkomna!

_____________________________________________________________

*Fair Trade Forum hålls i år den 3-4 augusti i Helsingborg. Det är den årliga nationella samlingsplatsen för aktörer som på olika sätt arbetar med rättvis handel och en mötesplats för återförsäljare, importörer och konsumenter och ideellt engagerade såväl som kommuner och organisationer. Mer info om Fair Trade Forum >>

Kategorised som Okategoriserade

Fairtrade bemöter ledare i Svenska dagbladet och rapport från Slöseriombudsmannen

Fairtrade är en global certifiering som verkar i länder med utbredd fattigdom där utmaningarna är stora, svåra och komplexa. Maria Ludvigsson skriver i dagens ledare i SvD att ”Fairtrade tycks vara en välmående kassako” som verkar för att gynna dess ägare. Här är det vi som måste be Maria Ludvigsson att utveckla hur hon menar. Resonemanget saknar grund.

Odlarna äger 50 procent av Fairtrade International

Det här är fakta: Fairtrade International ägs till 50 procent av de odlare och anställda som certifieringen verkar för. Den andra hälften ägs av de 21 nationella Fairtrade-organisationer som representerar marknaden, där Fairtrade Sverige är en av dessa. Det innebär att Fairtrade Sverige äger motsvarande ca 2 procent av Fairtrade International. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 procent av LO och 50 procent av Svenska kyrkan. LO:s och Svenska kyrkans inflytande och rösträtt i Fairtrade International motsvarar därmed ca 1 procent vardera. Att handel som verkar för att värna mänskliga rättigheter och stärka odlare i länder med utbredd fattigdom ska fungera som ett slagträ i den allt mer hätska politiska debatten är synd. Fairtrade är ingen partipolitisk fråga utan en fråga som berör alla.

Ägarna har aldrig plockat ut en vinst

Fairtrade Sveriges ägare, LO och Svenska Kyrkan, har aldrig plockat ut någon vinst. Det överskott som Fairtrade Sverige AB genererar återinvesteras i verksamheten, genom bidrag till Fairtrade International, för exempelvis utveckling av nya kriterier och producentstöd för att säkerställa processen och genom sänkta licensavgifter. Under de senaste sex åren har Fairtrade Sverige tredubblat sitt bidrag till Fairtrades internationella arbete och nästan halverat snittlicensavgiften. De som gynnas av Fairtrade-certifieringen och det arbete Fairtrade Sverige gör, är odlare och anställda som producerar de varor vi dagligen konsumerar.

Jämförelse om merkostnad saknas från Slöseriombudsmannen

I sin ledare hänvisar Maria Ludvigsson till en rapport som Slöseriombudsmannen publicerar idag. Slöseriombudsmannens huvudsakliga kritik handlar om att Fairtrade City-diplomerade kommuner lägger 156 miljoner på arbetet med Fairtrade, varav 148 miljoner går till inköp av Fairtrade-märkta produkter.

Denna kritik faller på sitt eget grepp, då det intressanta är hur stor merkostnad valet att efterfråga produkter som följer rättvishandelsprinciper medför. Kommunerna skulle konsumera kaffe, te, bananer och dylikt även om de inte var diplomerade Fairtrade City.
Det är sant att det kostar lite mer att upphandla produkter som ställer krav på bättre produktionsvillkor för producenterna jämfört med konventionella produkter, där motsvarande krav ej ställs eller kontrolleras. Kommunens beslut om att ta denna merkostnad bottnar oftast i att man ser sig ha ett ansvar för att se till att kommunens skattepengar inte ska bidra till att mänskliga rättigheter kränks i produktionen av de varor som konsumeras inom kommunen.

Hur stor den ökade kostnaden blir beror på hur upphandlingsförfarandet ser ut inom kommunen. Det vill säga om förfrågan utifrån rättvis handelsprinciper har varit en del av kommunens ramavtal, hur stor del av anbudet det utgör eller om inköpen görs som komplement till befintliga avtal.

Men att det handlar om 148 miljoner är direkt felaktigt. Detta skriver rapportförfattaren själv i sin slutsats: ”Även om kostnaderna för Fairtrade med stor sannolikhet är väsentligt högre än uppskattningarna i denna rapport handlar det inte om enorma summor i de flesta kommuner. Flera kommuner är också noga med att påpeka att det handlar om varor som köpts in ändå.”

Hypotetiska resonemang om opinionsbildning

När det gäller kostnaden för opinionsbildning, så vill rapporten hävda att det egentligen rör sig om mycket större summor än de 42 000 kr per kommun som man räknat ut ifrån kommunernas egna uppgifter. Resonemanget är väldigt hypotetiskt i rapporten kring de lönekostnader som egentligen borde läggas till för dessa evenemang. Om vi tittar på hur dessa arrangemang ser ut i verkligenheten sker de oftast i samband med andra större events som kommunen satsar på, till exempel kulturdagar eller events där man passar på att informera om kommunens hela hållbarhetssatsning och kräver inte de arbetsinsatser som rapporten hävdar.

Att Sveriges kommuner ställer sociala krav i sin upphandling och har en tydlig målsättning med fokus på hållbarhet, borde ses som positivt. De kommuner som i dag är Fairtrade City-diplomerade, engagerar sig just för global rättvis handel och etisk konsumtion med respekt för mänskliga rättigheter – allt i enlighet med arbetet för Agenda 2030.

Studier som är positiva eller kritiska till Fairtrade

Studier och rapporter, bjuder sällan på svartvita svar och enkla resonemang och kräver något av en påläsning. De rapporter som nämns har Fairtrade svarat på vid flera tillfällen. Svar på bloggen i Huffington Post kan läsas på Fairtrade Internationals hemsida.

Intressant är att artiklarna från Harvard lyft fram som kritik, då dess slutsatser är väldigt positiv. Harvardstudien från 2013 är en preliminär och ej färdigställd studie, vilket framgår i titeln. I februari 2018 publicerades den färdigställda studien som visar på andra slutsatser än den preliminära studien. ”Fairtrade visar på betydande fördelar” och ”högre inkomster för certifierade odlare”.

Fairtrade anser att allt för många odlare fortfarande lever i extrem fattigdom med för låga löner och att mycket mer behövs för att komma till rätta med detta. Fairtrade är ett verktyg som handlar om utveckling och bör inte ses som en snabbfix. De senaste åren har flera oberoende rapporter från kända lärosäten visat just på att Fairtrade-premien genererat en positiv effekt genom ökade investeringar i lokalsamhället och att anställda på Fairtrade-certifierade plantage fått förbättrade arbetsvillkor.

Ett gemensamt arbete

För att utrota fattigdom krävs engagemang, arbete och vilja från flera håll. Fairtrade kommer aldrig att vara den enda aktören som kan förändra världens komplexa orättvisor. Men som ett steg i rätt riktning ger Fairtrade över 1,6 miljoner odlare och anställda möjlighet att organisera sig, nå förbättrade arbetsvillkor och en starkare position på världsmarknaden. Fairtrade verkar i områden där utmaningarna är som allra störst där Fairtrade verkligen behövs.

Övriga rapporter som Slöseriombudsmannen lyfter:

 Rapporten från Agrifood bemöter Fairtrade
• Rapporten från SOAS bemöter Fairtrade
• Huffington Post bemöter Fairtrade International
• Kopplingen till LO förklarar Fairtrade

Mer länkar

Läs mer om hur Fairtrade ägs.

Läsa mer om Fairtrade City.

 

*Källa: https://fairtrade.se/fairtrade-bemoter-ledare-i-svenska-dagbladet-och-rapport-fran-sloseriombudsmannen/

Kategorised som Okategoriserade

Arbetsträning som gör skillnad

Jag heter Caroline och arbetstränar i Fair Trade Shop Trollhättan efter en längre tids sjukskrivning. Att jobba i butiken är både roligt och lärorikt men framförallt ger det en känsla av att man gör något viktigt, något som gör att någon annan faktiskt kan få det lite bättre.

Min främsta arbetsuppgift är att stå i butiken och serva kunderna, men jag har även hand om inköp och marknadsföring via sociala medier. Jag tycker om de varierande arbetsuppgifterna och dessutom har jag världens bästa kollegor!

Vi är många som jobbar i butiken och de allra flesta gör det ideellt på sin fritid. Många är där regelbundet en eller ett par gånger i veckan medan andra kommer någon gång ibland bara. Man väljer själv hur mycket tid och engagemang man vill lägga ner. Alla är bra på olika saker och jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt bra. Det är omöjligt att alla ska kunna allt men våra kunder visar alltid förståelse om vi inte kan svara på något med en gång och måste be om att få återkomma. Eller som nu när vi nyligen fått en ny kassaapparat och det kan ta lite längre tid än normalt att slå in alla varor och ta betalt.

Många av våra kunder är väldigt medvetna om Fairtrade och vad det står för medan andra inte vet lika mycket och kanske precis har fått upp ögonen för det. Då berättar vi gärna mer om konceptet och dess innebörd!

Att välja Fairtrade är viktigt för att människor i fattiga länder ska få bättre arbets- och levnadsförhållanden. Ingen ska behöva fara illa för att vi ska kunna köpa varor till ett så lågt pris som möjligt. Trollhättan är en Fairtrade-stad som arbetar för att allt fler ska välja etiskt producerade varor och genom bland annat butiken bidrar kyrkan till detta samt ökad medvetenhet, samtidigt som det är ett bra sätt för kyrkan att synas på i centrum.

Kategorised som Okategoriserade

Kyrkor för Fairtrade på 3:e plats!

Siffrorna från årets stora fikautmaning, Fairtrade Challenge, har kommit in. Fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” kom på 3:e plats i Sverige med 20 229 fikadeltagare i 221 fikapauser. Totalt var det 350 000 fikadeltagare i hela landet. Bra fikat allihop!

Och vi vet att det är ännu fler som fikar Fairtrade-märkt i kyrkor och församlingar varje vecka hela året om. Fortsätt med det! Ni gör skillnad.

– Det är fantastiskt att se det engagemang som finns runt om i Sverige för Fairtrade. Att ordna en fika under World Fairtrade Challenge är ett enkelt sätt att göra skillnad för de människor som befinner sig i första ledet av handelskedjan. Det handlar om att visa världen att vi bryr oss om goda arbetsvillkor med respekt för mänskliga rättigheter, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Dela gärna med dig av vad ni gjorde i din församling och skicka bilder till elisabeth.korswing@skr.org eller lägg upp på Kyrka för Fairtrades facebook-sida här >>

Läs Fairtrade Sveriges pressmeddelande här >>

Se hela statistiken hittar ni här >>

Kategorised som Okategoriserade

Förändrad organisation för Sveriges kristna råd

Bakgrunden är att styrelsen menar att Sveriges kristna råd vuxit sig för stort och att det är svårt att administrativt klara den stora verksamheten. Det finns ingen kritik mot de verksamheter som ska upphöra, helheten har blivit för stor.

Kyrkorna och Sveriges kristna råd utreder nu former för hur arbetet kan fortsätta i framtiden och om enskilda organisationer eller samfund kan ta över delar av arbetet. Dessutom finns en rad referens- och arbetsgrupper inom Sveriges kristna råd som har ett övergripande ansvar för exempelvis globala rättvisefrågor, klimat och fred.

Vad betyder detta för ditt engagemang på hemmaplan? Inga stora förändringar planeras för verksamheten under 2018. Kyrkornas globala vecka arrangeras som vanligt i höst, kyrkor och församlingar kommer fortfarande att diplomeras till Kyrka för Fairtrade och få stöd i sitt arbete med rättvis handel. Inom fredsområdet fortsätter arbetet med Martin Luther King-priset tillsammans med Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen.

Ditt fortsatta engagemang betyder väldigt mycket! Vi koordinatorer för projekten blir ständigt uppmuntrade och berörda av det lokala engagemanget för fred, rättvisa och hållbar utveckling. Att du engagerar dig genom att se till att det finns Fairtrade-märkt kaffe på kyrkfikat eller sprider kunskap om rättvis handel i församlingsbladet bidrar du till en mer rättvis värld. Om du arrangerar en aktivitet kring globala rättvisefrågor eller en studiecirkel om fredsfrågor spelar roll. Vi är många som arbetar tillsammans i dessa frågor på våra olika håll och alla behövs!

Vi kommer att återkomma under hösten med mer information om hur du kan fortsätta få stöd för ditt engagemang efter årsskiftet. Om du har frågor innan dess är du välkommen att kontakta koordinatorn Elisabeth Korswing.

Kategorised som Okategoriserade