Fair Trade Beyond 2015

Med två år kvar tills FN:s Millenniemål ska vara uppnådda har den globala kampanjen Fair Trade Beyond 2015 inletts. Millenniemålen är de åtta mätbara mål som kom till efter millennietoppmötet i New York år 2000 och som bland annat går ut på ut på att den extrema fattigdomen i världen ska utplånas och att en global hållbar utveckling ska skapas.

Milleniemål nummer åtta handlar om de rika ländernas ansvar för utvecklingen och om att om att öka samarbetet genom en rättvisare handel och effektivare bistånd. FN har nu satt igång arbetet kring ett nytt ramverk för att ersätta millenniemålen efter 2015. Kampanjen Fair Trade Beyond 2015 samlar aktörer världen över för att ta in rättvisa handelsbestämmelser i det nya ramverket. Bakom uppropet står den globala rättvishandelsrörelsen. Producenter, importörer, märkningsinitiativ, återförsäljare, volontärer, kommuner och konsumenter vill lyfta rättvisa handelssamarbeten och partnerskap som viktiga delar för fattigdomsminskning och en mer hållbar utveckling.

 

Kampanjen lanserades officiellt i november 2012 vid VI International Fair Trade Towns- konferensen i Poznan, som sammanföll med att Poznan blev Polens första Fair Trade Town. Borgmästaren Ryszard Grobelny var den första att skriva under uppropet tillsammans med ordföranden i World Fair Trade Organization (WFTO), verkställande direktör för Fairtrade International (FLO) och grundaren av Fair Trade Towns Campaign. I Fair Trade Beyond 2015- deklarationen formuleras rörelsens viktigaste krav på utvecklingen och målet är att så många som möjligt från myndigheter, näringsliv och civilsamhället ska ställa sig bakom deklarationen som kommer att skickas till FN:s toppmöte om millenniemålen i september där beslut fattas kring det framtida ramverket. Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, är en av de 30 personer som utsetts att bearbeta underlaget till det nya ramverket och uppropet kommer att överlämnas till henne efter World Fair Trade Day den 11 maj.

 

Text: Nadja Andersson, Nätverket rättvis handel

Läs mer om Fair Trade Beyond 2015 på kampanjens engelska webbplats.

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.