Månadsarkiv: januari 2013

SKR lanserar Klimatskrift

Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka.

Fair Trade Beyond 2015

Med två år kvar tills FN:s Millenniemål ska vara uppnådda har den globala kampanjen Fair Trade Beyond 2015 inletts. Millenniemålen är de åtta mätbara mål som kom till efter millennietoppmötet i New York år 2000 och som bland annat går ut på ut på att den extrema fattigdomen i världen ska utplånas och att en global hållbar utveckling ska skapas.