Förändra världen

Bli en Kyrka för Fairtrade 2017

Engagera din församling i arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Alla kyrkor och församlingar i Sverige som uppfyller kriterierna kan ansöka om diplomeringen. Svenska kyrkan i London på bilden diplomerades den 4 oktober 2015. Läs mer

156 diplomerade 2016

156 kyrkor för Fairtrade

2016

Från norr till söder har 156 församlingar blivit Kyrka för Fairtrade! Se listan över alla diplomerade församlingar

Guldkorn webb

Guldkorn 2016

Inspireras av församlingarnas arbete

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår. Låt dig inspireras av de sju församlingar som valdes till Kyrka för Fairtrades guldkorn för sitt arbete under 2015 och skicka gärna in era guldkortn från 2016!Läs mer