Guldkorn webb

Guldkorn 2015

Inspireras av församlingarnas arbete

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår med start 2015. Här presenteras de sju församlingar som valdes till Kyrka för Fairtrades guldkorn för sitt arbete under 2015. Läs mer

Förändra världen

Bli en Kyrka för Fairtrade 2016

Engagera din församling i arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Alla kyrkor och församlingar i Sverige som uppfyller kriterierna kan ansöka om diplomeringen. Svenska kyrkan i London på bilden diplomerades den 4 oktober 2015. Läs mer

Globala veckan

Se filmen om Tumba kyrkas diplomering

I gudstjänsten på Tacksägelsedagen den 11 oktober 2015 blev Tumba kyrka i Botkyrka församling Kyrka för Fairtrade. Jennifer Mbuvi från Fairtrade Kenya räckte över diplomet och vi passade på att göra en kortfilm med intervjuver och information om vad diplomeringen innebär. Se filmen i Sveriges kristna råds kanal på Youtube

Banner FTC 2015

140 kyrkor för Fairtrade

Fler än förväntat har ansökt och blivit diplomerade

Från norr till söder har 140 församlingar blivit Kyrka för Fairtrade! Den 6/12 diplomerades tre församlingar i tre olika samfund. Bilden är tagen i Maria församling i Örebro (Svenska kyrkan), som diplomerades samtidigt som Centrumkåren Haga-Mölndal (Frälsningsarmén) och Jakobsbergskyrkan, Stockholm (Equmeniakyrkan). Se listan över alla diplomerade församlingar