Kritik mot Fairtrade

Kritik mot Fairtrade – hur bemöter jag den?

Det cirkulerar många felaktigheter och missuppfattningar om Fairtrade. Fairtrade är inte lösningen på alla problem. Men Fairtrades kriterier ger många odlare, anställda och deras familjer möjlighet till en hållbar inkomst. Läs mer

Förändra världen

Bli en Kyrka för Fairtrade 2017

Engagera din församling i arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Alla kyrkor och församlingar i Sverige som uppfyller kriterierna kan ansöka om diplomeringen. Svenska kyrkan i London på bilden diplomerades den 4 oktober 2015. Läs mer

Stort fikacollage

Tips på aktiviteter

Inspireras av församlingarnas initiativ

Hämta inspiration från de många olika initiativ och aktiviteter som diplomerade Kyrka för Fairtrade-församlingar har gjort för att öka kunskapen och engagemanget för Fairtrade och rättvis handel i sin församling och närsamhälle. Läs mer

hallbar_linkimage_big

Hållbar kyrka

En webbportal full av verktyg för din församling

Initiativ och material kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, finansiell hållbarhet, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor inom Sveriges kristna råds medlemskyrkor och närstående organisationer. Läs mer

Guldkorn webb

Guldkorn 2016

Inspireras av församlingarnas arbete

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår. Låt dig inspireras av de sex församlingar som valdes till Kyrka för Fairtrades Guldkorn för sitt arbete under 2016!Läs mer