Fairtrade Challenge

Den stora Fairtrade-fikadagen den 20 oktober

Låt oss bli många som fikar Fairtrade-märkt under en och samma dag! Välj laget Kyrkor för Fairtrade när du registrerar en fika i din församling. Ni behöver inte vara diplomerade för att anmäla ditt fika i laget Kyrkor för Fairtrade. Läs mer

Förändra världen

Bli en Kyrka för Fairtrade 2016

Engagera din församling i arbete med rättvis handel och etisk konsumtion. Alla kyrkor och församlingar i Sverige som uppfyller kriterierna kan ansöka om diplomeringen. Svenska kyrkan i London på bilden diplomerades den 4 oktober 2015. Läs mer

Banner FTC 2015

Fler än 140 kyrkor för Fairtrade

Fler än förväntat har ansökt och blivit diplomerade

Från norr till söder har fler än 140 församlingar blivit Kyrka för Fairtrade! Se listan över alla diplomerade församlingar

Guldkorn webb

Guldkorn 2015

Inspireras av församlingarnas arbete

Kyrka för Fairtrades guldkorn utses av arbetsgruppen i början av varje kalenderår med start 2015. Här presenteras de sju församlingar som valdes till Kyrka för Fairtrades guldkorn för sitt arbete under 2015. Läs mer